Weboldalunk az Adatkezelési tájékoztatóban leírt, működéshez szükséges sütiket használ, melyet az oldal használatával Ön elfogad. Rendben
EN YT In FB
A kereső mezőbe kiadott engedély vagy tanúsítvány
számát lehet írni...
A kereső mezőbe kérelmező, gyártó vagy forgalmazó
nevét lehet írni...
Az ÉMI hazai és nemzetközi projektei
Oldalainkon folyamatosan frissítjük a pályázatokkal kapcsolatos információkat.
További információk...
A kereső mezőbe tetszőleges kifejezést, például pályázat
számát vagy keresett nyertes nevét, stb. lehet írni...
A kereső mezőbe tetszőleges kifejezést, például problémakört
vagy termék típust, jogszabályi hivatkozást, stb. lehet írni...

Megalakult az Építésügyi Műszaki Szabályozási Bizottság

Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. szentendrei Tudásközpontjában tartotta alakuló ülését az Építésügyi Műszaki Szabályozási Bizottság. A testületet az építésügyért felelős, Miniszterelnökséget vezető miniszter hozta létre, feladata az épített környezet létrehozásához és fenntartásához kapcsolódó építésügyi műszaki irányelvek kidolgozása.

Az építészeti és a műszaki minőség csak együtt, egymást erősítve létezhet, ahogyan ez a komplexitás az építésügyet irányító Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság nevében is megjelenik. Az ajánlott követelményeket, valamint azok elérésének módjára vonatkozó útmutatásokat tartalmazó építésügyi műszaki irányelvek kidolgozása és megjelentetése az építésügy 2014-ben megkezdett átalakításának egyik igen fontos eleme, együtt a bürokráciacsökkentéssel, az építés informatikai hátterének a XXI. század színvonalához történő alakításával és a környezetünk építészeti minőségének javítására törekvő, közösségbarát megoldások kidolgozásával.

2017. május 15-én az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. szentendrei Tudásközpontjában tartotta alakuló ülését az Építésügyi Műszaki Szabályozási Bizottság. A testületet az építésügyért felelős, Miniszterelnökséget vezető miniszter hozta létre az épített környezet létrehozásához és fenntartásához kapcsolódó építésügyi műszaki irányelvek kidolgozása céljából. Ez a feladat a bürokrácia csökkentésével, az e-építés egyre szélesebb körre kiterjedő, magas színvonalú alkalmazhatóságával és épített környezetünk megóvásának, illetve javításának közösségi konszenzuson alapuló megvalósításával együtt az építésügy jelenleg folyó átalakításának egyik kiemelten fontos eleme. A hozzáférhető és átlátható műszaki szabályozás azáltal, hogy egyértelművé teszi a tervezés és a kivitelezés minőségi elvárásait, egyaránt segíti az építtetőt, a tervezőt, a gyártót, a forgalmazót és a kivitelezőt. Az építés műszaki szabályozási környezetének rendezésével együtt halaszthatatlan feladat az építésügyi műszaki irányelvek kidolgozása, melyek alkalmazásával egyértelművé válnak az építési beruházásokkal kapcsolatos javasolt elvárások, különös tekintettel az állami nagyberuházások műszaki tartalmára, és az ilyen beruházásoknál az elvárt követelmények hatékony számonkérésére. A minőség, a javasolt követelmények egyértelmű tisztázása a lakossági építtetők számára is komoly segítséget jelent, amennyiben az építésügyi műszaki irányelvek a követelmények kielégítésére és az elvárt minőség megvalósítására vonatkozó útmutatásokat is tartalmaznak majd.

Az Építésügyi Műszaki Szabályozási Bizottság elnöke Füleky Zsolt, a Miniszterelnökség építészeti és építésügyi helyettes államtitkára, tagjai a Magyar Építész Kamara, a Magyar Mérnöki Kamara, a Magyar Szabványügyi Testület, az ÉMI Nonprofit Kft., a Lechner Nonprofit Kft., az Országos Atomenergia Hivatal, valamint a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által delegált szakemberek. Az alakuló ülésen az elnök, Füleky Zsolt ismertette a bizottság létrejöttének előzményeit, valamint a kitűzött célt, mely egy időtálló műszaki szabályozás kialakításának megvalósítását irányozza elő. Dr. Henn Péter, az ÉMI vezérigazgatója megerősítette, hogy a bizottság megalakulása mérföldkő az építésügyi minőségbiztosítás területén, majd ismertette az ÉMI-ben több mint fél éve folyó előkészítő munka eredményeit: többek között a szakértők által összeállított közel három tucat irányelvtervezetet és külön kihangsúlyozta az új anyagokra, valamint technológiákra vonatkozó szabályozási feladatok jelentőségét.

Az építésügyi műszaki szabályozás fontos kérdése a különböző szabályozók egymásra épülése és egymáshoz kapcsolódása. A bizottság tagjai értékes szakmai konzultációt folytattak azokról a témákról, amelyekkel az irányelveknek foglalkozniuk kell, hogy mekkora területet érinthet, foghat át egy-egy irányelv, továbbá a különböző műszaki dokumentumoknak mennyire kell azonosan részletezetteknek lenniük. Ehhez kapcsolódó fontos kérdés az építésügyi műszaki irányelvek és a különböző szabványok egymáshoz való viszonya. Európai uniós tagságunkkal együtt járnak az európai szabványok alkalmazására vonatkozó kötelezettségek, ennek minden kétségtelen előnyével, de a túlzott bürokratikus eljárásokból fakadó hátrányokkal is, ugyanis a brüsszeli székhelyű Európai Szabványügyi Bizottság által irányított szabványosítási folyamat lassú és költséges. A hazai vállalkozások számára versenyhátrányt jelentenek a sokszor a külföldi termékgyártók lobbyérdekei mentén létrejött szabályozások, és a szabványok elérésének nehézkessége is bonyolítja munkájukat. A bizottság tagjai közötti szakmai beszélgetésen elhangzott, hogy jelentős számú új szabvány, illetve szabványkorszerűsítés kiadása késlekedik, ezáltal időlegesen fontos területek maradnak szabályozatlanul. Ezekkel a területekkel azonban az építésügyi műszaki irányelvek nem foglalkozhatnak, tekintettel arra, hogy mandátumuk a jogszabály, illetve európai vagy nemzeti szabvány által nem, vagy nem teljes körűen szabályozott területekre vonatkozik. A bizottság tagjai megegyeztek abban, hogy az irányelvek nem versenytársai a szabványoknak, hanem segítő szándékú, hasznos kiegészítő eszközök.

A bizottság tagjai egyetértettek abban, hogy az ágazatban feszítő elmaradások érzékenyen érintik a szakmagyakorlókat, ezért a 2017. évi munkatervet úgy kell kialakítani, hogy először a legégetőbb, a hiányterületekkel foglalkozó irányelvek kiadása történjen meg. A bizottság úgy döntött, hogy a hatékonyság érdekében az elektronikus konzultáció és az elektronikus szavazás korszerű eszközeit is alkalmazni fogja. Ezért a következő lépésként az ÉMI, mint a bizottság titkársága, az Építésügyi Műszaki Szabályozási Bizottság elé terjeszti az előkészített irányelvtervezeteket, valamint az éves munkatervre és a szakértők személyére vonatkozó javaslatokat. A bizottság tagjai észrevételezik, és elektronikus úton kiegészítik a megkapott anyagokat, majd a következő ülésen megvitatják és véglegesítik a javaslatokat.
A napirendi pontok megtárgyalása után Füleky Zsolt elnök eredményes munkát kívánva zárta le a bizottság ülését.

Érvényes: 2017.05.23 13.10-tól

Kapcsolattartó

Ügyfélszolgálat
Telefon: +36 26 502 300
E-mail: info@emi.hu

Partnereink, támogatóink

Gazdaságfejlesztési Minisztérium Magyar Mérnöki Kamara Blaue Lagune ZAG ITB CIB UEAtc EOTA WFTAO Európai Hulladékcsökkentési Hét Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége ENBRI EGOLF ECTP Centre National de l’ingénierie de la Construction EPIC/CNIC Covenant of Mayors for Climate & Energy BorsodChem Szentendre Miskolci Egyetem Miniszterelnökség BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Magyar Mérnöki Kamara Blaue Lagune ZAG ITB CIB UEAtc EOTA WFTAO Európai Hulladékcsökkentési Hét Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége ENBRI EGOLF ECTP Centre National de l’ingénierie de la Construction EPIC/CNIC Covenant of Mayors for Climate & Energy BorsodChem Szentendre Miskolci Egyetem Miniszterelnökség BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdaságfejlesztési Minisztérium
Blaue Lagune ZAG ITB CIB UEAtc EOTA WFTAO Európai Hulladékcsökkentési Hét Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége ENBRI EGOLF ECTP Centre National de l’ingénierie de la Construction EPIC/CNIC Covenant of Mayors for Climate & Energy BorsodChem Szentendre Miskolci Egyetem Miniszterelnökség BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdaságfejlesztési Minisztérium Magyar Mérnöki Kamara
ZAG ITB CIB UEAtc EOTA WFTAO Európai Hulladékcsökkentési Hét Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége ENBRI EGOLF ECTP Centre National de l’ingénierie de la Construction EPIC/CNIC Covenant of Mayors for Climate & Energy BorsodChem Szentendre Miskolci Egyetem Miniszterelnökség BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdaságfejlesztési Minisztérium Magyar Mérnöki Kamara Blaue Lagune