Weboldalunk az Adatkezelési tájékoztatóban leírt, működéshez szükséges sütiket használ, melyet az oldal használatával Ön elfogad. Rendben
EN YT In FB
A kereső mezőbe kiadott engedély vagy tanúsítvány
számát lehet írni...
A kereső mezőbe kérelmező, gyártó vagy forgalmazó
nevét lehet írni...
Az ÉMI hazai és nemzetközi projektei
Oldalainkon folyamatosan frissítjük a pályázatokkal kapcsolatos információkat.
További információk...
A kereső mezőbe tetszőleges kifejezést, például pályázat
számát vagy keresett nyertes nevét, stb. lehet írni...
A kereső mezőbe tetszőleges kifejezést, például problémakört
vagy termék típust, jogszabályi hivatkozást, stb. lehet írni...

ÉMI-CNERIB közötti szakmai és tudományos együttműködés létrehozása

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 2013. december 2-án kelt döntése alapján az ÉMI Nonprofit Kft. 45 000 000 Ft-os vissza nem térítendő támogatásban részesül a Széchenyi 2020 program keretében.

A projekt időtartama: 2015.03.01-2020.02.28.
Szerződött támogatás összege: 45 000 000 Ft
A támogatás mértéke: 100%
Projekt azonosító száma: ED_13-2-2013-0005

A projekt leírása

A projekt célja az algériai CNERIB minőségvizsgáló Intézet (http://www.cnerib.edu.dz/) és az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. szakmai és tudományos együttműködésének létrehozása és fenntarthatóvá megszilárdítása.

Az ÉMI hazánkban és Közép-európában meghatározó jelentőségű vizsgáló, minősítő szakértő és kutatás-fejlesztést végző állami tulajdonú nonprofit társaság az építőipar és az energiahatékonyság területén. Akkreditált laboratóriumaival több, mint ezer szabványos vizsgálatot képes pártatlanul, gyakorlottan és pontosan elvégezni. Hazai és nemzetközi szakmai szervezetekben végzett aktív tevékenysége, meghatározó szerepe (elnökségi tagság a CIB/Nemzetközi Építőipari Kutatók Szövetségében, elnökhelyettesi poszt az ENBRI/ Európai Építőipari Kutatóintézetek Hálózatában, nemzeti titkárság az Építőipari Technológiai Platformban) alkalmassá teszi arra, hogy tevékenységét Európán kívül is szélesítse.

Algéria hagyományosan célterülete a magyar építőiparnak, hazai vállalkozások érdekeltek az algériai lakópark fejlesztésekben és egyéb létesítmények megvalósításában. A helyi vizsgáló szervezet felkészültségben és tapasztalatban lemaradásban van európai tükör intézményeitől, így az ÉMI segítsége megalapozná tevékenysége helyes irányba való fejlesztését. Tudományos szempontból ugyanakkor érdekes egy közép európai és egy mediterrán ország klimatikus, gazdasági és kulturális tapasztalatcseréje, hiszen az épületek nyári hő-védelmének innovatív, gazdaságos és hatékony megoldása térségünkben is jelentős feladat.

A tudományos együttműködés mind hazánknak, mind Algériának, ezen belül pedig mindkét félnek alapvető érdeke. Ezt megalapozza az is, hogy a társadalmi kihívások egyre inkább nemzetközi jelleget öltenek. A globalizáció, a városi élet szerepének növekedése, a klimatikus változások kihívásai, a terrorizmus és a katasztrófák elleni védelem hatékonyságának fokozása (gondolunk itt az árvizekre, viharokra, stb.), az idősödő társadalom fokozott ellátási igényei és a modernizáció, az online rendszerek és a smart megoldások mind új, innovatív, tudásalapú megoldásokat igényelnek. Ebben az ÉMI egy Európa-Afrika közötti tudástranszfer lánc szerepét is be tudja tölteni, míg a harmadik országi piacok és tapasztalatok Európa versenyképességét javítják és potenciálját bővíthetik.

Az együttműködés feladatai öt csoportban fogalmazhatók meg

1. feladat: A CNERIB támogatása a kísérleti állomás tervezésében és megvalósításában

A CNERIB algériai laboratóriumi hálózatának fejlesztése az együttműködés egyik legfontosabb területe: anyagtudományi vizsgálatok, másodlagos állapottestek vizsgálata, kísérleti burkolóelem struktúrák, tűzvédelem (szerkezetvizsgálat és éghetőségi vizsgálatok), klimatikus energetikai szimulációk és vizsgálatok, mélyépítés és talajmechanika, hőtechnikai és akusztikai vizsgálatok játszák a főszerepet. A vizsgálatok részint szigorúan kontrolált laboratóriumi körülményeket, részint roncsolásos, vagy roncsolás-mentes helyszíni diagnosztikát igényelnek.

2. feladat: A CNERIB jelenlegi és leendő akkreditálása

A CNERIB számára egyik legfontosabb és sürgetőbb feladat az akkreditáltság megszerzése. Ebben az ÉMI segítséget tud nyújtani részint a vizsgálatokhoz szükséges eszközök és berendezések kalibrálási feladatainak megszervezésében, hiszen az ÉMI az akkreditálásban nagy tapasztalattal rendelkezik. Az akkreditálás sikerének első feltétele a helyesen és pontosan megfogalmazott dokumentációs rendszer, a munkafolyamatok szakszerű leírása, a kézikönyvek gondos összeállítása. A következő terület a vizsgálatok részletes, a szabványoknak és előírásoknak megfelelő dokumentálása, a munkatársak szükséges képzettségének és jártasságának meghatározása és dokumentálása.

3. feladat: A CNERIB támogatása a létező szakvéleményező tagozatok megerősítésében és új tagozatok létrehozásában

Az ötven éves ÉMI igen gazdag tapasztalattal rendelkezik a szakértések, szakértői vélemények terén. Referenciánk igen gazdag a bauxitbeton és martinsalakos épület károktól a pécsi magasház ellenőrzéséig, a stadionoktól az atomerőművekig, a lakóépületektől olyan kulturális hagyományt őrző épületekig, mint a Várkert Bazár.  Szakértéseink felölelik a magasépítési területeket, a tűzvédelmi kérdéseket, az út és vasútépítési munkákat. Foglalkozunk anyag és szerkezeti hibák megállapításával, roncsolásos és roncsolás-mentes diagnosztikai technikákkal, hőfényképezéssel és ultrahangos vizsgálatokkal. Szükség esetén a helyszíni vizsgálatokat laboratóriumi vizsgálatok egészítik ki.  A CNERIB intézetet szakmai támogatásunk során segítjük a szakértői elvek megismerésében, a műszeres vizsgálatok megtervezésében, értékelésében és a javaslatok szakszerű kidolgozásában. Iránymutatást adunk a felelősségek megállapításához és a költségek viselésére.

4. feladat: Szakvélemények kiállításához szükséges kísérletek végrehajtása

Az együttműködés folyamán a szakvéleményekhez szükséges vizsgálatok egy része az ÉMI laboratóriumaiban kerül elvégzésre. Célszerű a vizsgálatokat az ÉMI laboratóriumaiban végezni azokban az esetekben, amikor nem áll rendelkezésre megfelelő gyakorlattal rendelkező vizsgáló mérnök vagy laboráns. A szerkezetvizsgálatok területén ilyen a légzárás és vízzárást vizsgáló HOLTEN berendezés, a hővezetési tényező meghatározására szolgáló lambda mérő berendezés, illetve a hőtechnikai vizsgáló kamra (hot boksz). Anyagtudományi vizsgálatoknál különösen az idő és műszerigényes öregedéses vizsgálatok, uv vizsgálatok, sópermet vizsgálatok lehetnek ilyenek.  A tűzvédelmi területen a kislángos vizsgálatok, az SBI készülékkel végzett tesztek, a homlokzati tűzterjedés vizsgálatok, valamint a függőleges és vízszintes kemencében végzett tesztek végzése készül célszerűen az ÉMI-ben.

5. feladat: A CNERIB vezetőinek oktatása és továbbképzése

A korszerű építőipari laboratóriumok működésének lényeges feltétele a rendszeres oktatás és képzés kialakítása. Ez kitér a stratégiai tervezésre, melynek során a hatékony szervezeti struktúra kialakítása is lényeges terület. Az ÉMI mátrix rendszerű felépítése, mind a szakértői, mind a laboránsi pool kialakításával jó példát mutathat a munkaerő rugalmas és feladathoz illeszkedő szervezésére. Az oktatás és képzés az innovatív területen interaktív módon szerveződik, mely során a résztvevő vezetők mintafeladatokon dolgoznak egyénileg és csoportosan, begyakorolva azokat az alkotó technikákat, melyek segítik az új gondolatok generálását, mélyítését és a folyamatok ellenőrzésének rendszerét.  Az oktatás kiterjed az akkreditálással kapcsolatos kérdések napi folyamatainak ismeretére, a műszerek karbantartására és a nemzetközi szabványok ismeretére és alkalmazási feltételeire. A képzés során sort kerítünk a szerződéses feltételek meghatározására és a dokumentálás színvonalának emelésére. Külön képzési tervet készítünk az akkreditált vizsgálatokban résztvevők részére és ezek lényegesebb részeinél az ÉMI szakemberei fogják tartani a foglalkozásokat. Tréninget fogunk tartani a nemzetközi minőségirányítási rendszereknek való megfelelőséghez szükséges ismeretek elsajátítására.

Partnereink, támogatóink

Gazdaságfejlesztési Minisztérium Magyar Mérnöki Kamara Blaue Lagune ZAG ITB CIB UEAtc EOTA WFTAO Európai Hulladékcsökkentési Hét Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége ENBRI EGOLF ECTP Centre National de l’ingénierie de la Construction EPIC/CNIC Covenant of Mayors for Climate & Energy BorsodChem Szentendre Miskolci Egyetem Miniszterelnökség BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Magyar Mérnöki Kamara Blaue Lagune ZAG ITB CIB UEAtc EOTA WFTAO Európai Hulladékcsökkentési Hét Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége ENBRI EGOLF ECTP Centre National de l’ingénierie de la Construction EPIC/CNIC Covenant of Mayors for Climate & Energy BorsodChem Szentendre Miskolci Egyetem Miniszterelnökség BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdaságfejlesztési Minisztérium
Blaue Lagune ZAG ITB CIB UEAtc EOTA WFTAO Európai Hulladékcsökkentési Hét Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége ENBRI EGOLF ECTP Centre National de l’ingénierie de la Construction EPIC/CNIC Covenant of Mayors for Climate & Energy BorsodChem Szentendre Miskolci Egyetem Miniszterelnökség BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdaságfejlesztési Minisztérium Magyar Mérnöki Kamara
ZAG ITB CIB UEAtc EOTA WFTAO Európai Hulladékcsökkentési Hét Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége ENBRI EGOLF ECTP Centre National de l’ingénierie de la Construction EPIC/CNIC Covenant of Mayors for Climate & Energy BorsodChem Szentendre Miskolci Egyetem Miniszterelnökség BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdaságfejlesztési Minisztérium Magyar Mérnöki Kamara Blaue Lagune