Weboldalunk az Adatkezelési tájékoztatóban leírt, működéshez szükséges sütiket használ, melyet az oldal használatával Ön elfogad. Rendben
EN
A kereső mezőbe kiadott engedély vagy tanúsítvány
számát lehet írni...
A kereső mezőbe kérelmező, gyártó vagy forgalmazó
nevét lehet írni...
Az ÉMI hazai és nemzetközi projektei
Oldalainkon folyamatosan frissítjük a pályázatokkal kapcsolatos információkat.
További információk...
A kereső mezőbe tetszőleges kifejezést, például pályázat
számát vagy keresett nyertes nevét, stb. lehet írni...
A kereső mezőbe tetszőleges kifejezést, például problémakört
vagy termék típust, jogszabályi hivatkozást, stb. lehet írni...

Energiahatékonyság megvalósítása Európa szerte - PIMES Nemzetközi Konferencia

Az ÉMI Nonprofit Kft. “Energiahatékonyság megvalósítása Európa szerte – PIMES Nemzetközi Konferencia” elnevezésű kreditpontos rendezvénye 2013. november 21-én került megrendezésre.

A konferenciával az volt a célunk, hogy:

  • elősegítsük az energia-hatékony, fenntartható projektek megvalósulását, ill. rávilágítsunk a későbbi értékelési/ monitoring munkája fontosságára,
  • információt adjunk a hazai PIME’S projektről,
  • jó példaként mutassuk be más CONCERTO projektek tapasztalatait.

Helyszín

2013.11.21. Szentendre, ÉMI Tudásközpont (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)  

A konferencián való részvétel kreditpontos volt: MÉK 3 pont (2013/320), MMK 1,5 pont (12/2013/0024)

Program

Abban az esetben, ha az előadó hozzájárult az előadása anyagának közzétételéhez, azokat itt tudja letölteni.

9.00 - 9.15 Megnyitó:
Dr. Sárközi Károly, ÉMI, vezérigazgató
Dr. Dietz Ferenc, Szentendre, polgármester

9.15 - 9.45

Energiahatékonyság és a megújuló energia építészeti szempontból: kihívások és megoldások: Prof. Becker Gábor, Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Kar, dékán

A mai kor építészetének jelentős kihívása az energiatudatos építés elemeinek integrációja, alkotó módon való alkalmazása. A téli-nyári hővédelem építészetileg igényes megoldása, a fenntarthatósági indikátorok ismerete és tervezésben való figyelembe vétele, a bioklimatikus tervezés alapelveinek alkalmazása speciális felkészültséget igényel, melynek elsajátítása nagyon fontos.

9.45 - 10.15

Energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások a HORIZON 2020 programban: Dr. Lorencz Kinga, főtanácsadó, nemzeti kapcsolattartó, Nemzeti Innovációs Hivatal

Az EU egyik legsikeresebb energetikai programja a CONCERTO kezdeményezés, mely az egyedi épületek szintjéről a közösségi szintre való lépést szorgalmazza. A CONCERTO program folytatásaként a „smart cities and communities” program, (amelynek már szintén több felhívása volt), tovább bővíti a beavatkozás területét közlekedési, szociális és társadalmi kérdések megoldási igényével.  Az EU fenntarthatóan kíván foglalkozni a témával és az új kiírásokon való indulásra buzdít.

Letöltés


10.15 - 10.40

Nemzeti Épületenergetikai Stratégia: Hízó Ferenc, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, klímapolitikai és zöld gazdaság helyettes államtitkár

Magyarország saját elhatározása mellett EU tagságból származó kötelezettségeink is vannak az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások növekvő használatának területén. A nemzeti épületenergiai stratégia széles körű szakértői munkára és felmérésre támaszkodva újszerű megközelítést is alkalmaz az épületek tipológiájának, a követelmények meghatározásának és a makrogazdasági hatások elemzésének területén.

Kávé szünet

11.00 - 11.20

PIMES as a CONCERTO project - an overwiew: Iver Jan Leren, PIMES projekt koordinátora, Rogeland tartomány, Norvégia

A PIMES projekt a CONCERTO program harmadik felhívásán nyert támogatást három nemzet három közösségének demonstrációs jellegű fejlesztésére. A norvég, spanyol és magyar partnerek német szakértők segítségével a 6 éves projektben az energiahatékonysági módszerek gyakorlati alkalmazhatóságát, innovatív megoldások integrálását, fenntarthatósági szempontokat előtérbe helyező tervezési és megvalósítási feladatot végeznek el, és monitorozzák az kitűzött teljesítmény elérését.


11.20 - 11.40

Prefabricated Energy Efficient building and refurbisment in DALE community/NO: Andrus Koresaar, vezető tervező, KOKO építésziroda, Észtország

A norvég közösség egy fjord partján fekszik, a fejlesztés meglevő épületegyüttes felújításából illetve új lakóházak építéséből áll. A helyi védettségű épület homlokzatának megtartása adottság volt, mely kihívást az építész igen színvonalas megoldással biztosította. A koncepció kiemelt része az új lakóépületek előregyártása, melyet Észtországban terveznek elvégezni.


11.40 - 12.00

Bioclimatic design at the new social housing building and refurbisment of the old blokk houses in Vitoria/Gasteiz /ES,Bask Country: Elena Mendez Bertolo, építész kutató, Acciona, Spanyolország

A spanyol projektrész központi eleme egy bio-klimatikus tervezéssel kialakított többszintes új lakóépület egyedi homlokzati megoldással és homlokzaton elhelyezett szoláris elemekkel. A felújítások során a gazdaságosság és a teljesítmény helyes arányára törekedtek a tervezők.

Letöltés


12.00 - 12.20

Bioklimatikus tervezésű új irodaépület és felújított lakó-, oktatási és iroda épületek Szentendrén: Dr. Károly Matolcsy, tudásközpont igazgató, PIMES helyi koordinátor, ÉMI Nonprofit Kft.

A szentendrei projekt elemekben lakó, iroda és oktatási épületek felújítása, valamint az ÉMI saját területén egy új irodaépület megvalósítása készül. Központi elem a szoláris elemek kiemelése, a magas arányban újrahasznosított hőszigetelés alkalmazása, a nyári hővédelem innovatív elemekkel való megoldása. A megoldásokat zöld tető és zöld homlokzat alkalmazása színesíti.

Letöltés


12.20 - 12.40

Épület bejárás az elkészült új irodaépületben és a megújuló energiát hasznosító energiaközpontban Szentendrén: Frey Lajos, project manager, ÉMI Nonprofit Kft.

Az új irodaépület (tudásközpont), mely a konferencia helyszínéül is szolgál számos innovatív és esztétikailag is igényes megoldást tartalmaz: döntött üvegezés, klímahomlokzat, textil szezonális árnyékolás, függőleges tengelyű mobil árnyékolás, szerkezetbe épített és paneles mennyezetfűtés, stb. Az energia ellátás is nemzetközileg is egyedi: szennyvíz hőjére telepített hőszivattyú rendszer, melynek elektromos áram szükségletét biogázból és napelemből nyerve megújuló forrásból biztosítjuk.
A megtekintés során a szakemberek a felmerülő kérdésekre készségesen válaszolnak.

Ebédszünet

13.30 - 13.50

The energy concept of Dale community: Svend Erik Haavik, PIMES helyi kooordinátor, Dale Eiendomsutvikling, Norvégia

A norvég projektben központi energiatermelése hőszivattyú segítségével történik, melynek hőforrása a szomszédos fjord vize. A hőszivattyúhoz szükséges áramot részlegesen a lakóházakon elhelyezett napelemek segítségével termelt áram biztosítja.

Letöltés


13.50 - 14.10

The microgrid concept in Vitoria-Gasteiz: Elena Turienzo, Tecnalia, Spanyolország

A spanyol projektben nagléptékű napkollektor mező készül, melynek nyáron fel nem használt nyereségét szezonális tárolóban gyűjtik. A hő és a elektromos energia termelőit és fogyasztóit egy mikrogrid rendszer kapcsolja össze, mely optimalizálja a működést.


14.10 - 14.30

Napelem és biomassza alapú kapcsolt energiatermelés Szentendrén: László György, energetikai szakértő, Meteor Kft.

A projekt keretében Szentendrén az energiaellátás a kapcsolt termelésre épül. Ebben szerepet kapnak a lakóépületeken elhelyezett hibrid napelem-napkollektorok, a szenyvíz biogázának felhasználására gázmotor rendszer került kialakításra, míg a Városi szolgáltató területén faapríték alapú, fa elgázosításon alapuló kapcsolt energiatermelés folyik. Az új irodaépület alacsony hőmérsékletű hűtését-fűtését  a szenyvíz hőjét hasznosító hőszivattyú rendszer biztosítja.

Letöltés


14.30 - 14.50

GEOCOM CONCERTO projekt Mórahalmon: Pásztor József, Mórahalom, városi projekt manager

A projekt keretében Mórahalmon a már meg lévő geotermikus kaszkád rendszer hatékonyságának növelése illetve a különböző megújuló energiák integrációja zajlott. A termálvíz magas metán tartalmát leválasztják és kisméretű CHP erőművekben hő- és energiatermelésre használják. A 400kW-os hőszivattyú a kaszkád rendszer utolsó állomásaként a visszasajtolás előtt hasznosítja a termálvíz maradék hőjét a környező középületek fűtésére. A helyi iskola és óvoda pazarló gázbojlereit lecserélték miután rákötötték az épületeket a geotermikus távhő rendszerre, kiegészítésül külső hőszigetelést és a tetőre napkollektorokat kapott mindkét épület. A belváros közvilágítása LED-es világító testekkel lesz megoldva, melyek energiaellátását napelemek biztosítják majd.

Letöltés

Kávé szünet

15.10 - 15.30

GEOCOM CONCERTO projekt Galántán (Szlovákia): Bergendi Tamás, Galánta, városi projekt manager

Galántán a 30 éve üzemelő geotermikus alapokon nyugvó távhőszolgáltatás kibővítése volt a projekt fő célja. Ennek keretében új építésű épületeket kapcsoltak rá a rendszerre, melyek között önkormányzati bérházak illetve idősek otthona is található. A környék panelépületei közül 3 db egyenként 55 lakásos társasház kapott külső hőszigetelést és napelemeket a közös helységek energiaigényének fedezésére. Egy helyi iskolán teljes ablakcserét hajtottak végre és a tetőn napelemeket állítottak üzembe. Az érintett épületek kivétel nélkül a geotermikus távfűtési rendszerre vannak kapcsolva.

Letöltés


15.30 - 15.50

A Staccato projekt hatása nagyméretű panel épületek fejlesztésére Óbudán – az első CONCERTO közösség Magyarországon: Puskás Péter, Óbuda, alpolgármester

A Staccato projekt keretében Óbuda egy tízszintes, közel 900 lakásos panelépület energiatudatos felújítását készítette el napkollektoros melegvíz-termelő rendszer létesítésével. Azóta számos hasonló felújítás történt a kerületben, ami a projekt fenntarthatóságát támasztja alá. A pénzügyi fedezetet az Európai Uniós támogatás mellett a hazai Panelprogram támogatása és a kerület által nyújtott kedvezményes kamatozású hitel biztosította.

15.50 – 17.00

Round table Forum – Energy efficiency and renewable energy in cities: the future challenges and opportunities:
Dr. Ferenc Dietz, mayor of Szentendre/HU; Balázs Bús, mayor of Óbuda/HU (felkérés alatt); Zoltán Nógrádi, mayor of Mórahalom/HU; Ladislav Maťašovský, mayor of Galanta/SK; Iver Jan Leren, Rogeland County/NO; Iñaki Arriba, Vitoria-Gasteiz/ES; Géza Matuz, deputy CEO of ÉMI/HU; Mario Dionisio, technical officer, DG ENER/EU.

Mind a CONCERTO, mind a „Smart cities and communities” projektek sikere döntően a városvezetés elkötelezettségén, hozzáértésén, az együttműködés kialakításán múlik. A projekteknél jelentkező műszaki és nem műszaki kérdések megoldása, a különböző szereplők összehangolása fontos feladat, a projektek jó tapasztalatai a részint a város további életét is meghatározza, részint a követő városokat is hasonló kezdeményezésekre buzdítja.

Fotók

Partnereink

Innovációs és Technológiai Minisztérium Centre National de l’ingénierie de la Construction EPIC/CNIC Lechner Tudásközpont Covenant of Mayors for Climate & Energy BorsodChem Szentendre Miskolci Egyetem Miniszterelnökség Széchenyi 2020 Pályázóknak Klímapolitika BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Centre National de l’ingénierie de la Construction EPIC/CNIC Lechner Tudásközpont Covenant of Mayors for Climate & Energy BorsodChem Szentendre Miskolci Egyetem Miniszterelnökség Széchenyi 2020 Pályázóknak Klímapolitika BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Innovációs és Technológiai Minisztérium
Lechner Tudásközpont Covenant of Mayors for Climate & Energy BorsodChem Szentendre Miskolci Egyetem Miniszterelnökség Széchenyi 2020 Pályázóknak Klímapolitika BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Innovációs és Technológiai Minisztérium Centre National de l’ingénierie de la Construction EPIC/CNIC

Hírlevél

Feliratkozás hírlevélre

Copyright © 2012-2022 ÉMI