Weboldalunk az Adatkezelési tájékoztatóban leírt, működéshez szükséges sütiket használ, melyet az oldal használatával Ön elfogad. Rendben
EN
A kereső mezőbe kiadott engedély vagy tanúsítvány
számát lehet írni...
A kereső mezőbe kérelmező, gyártó vagy forgalmazó
nevét lehet írni...
Az ÉMI hazai és nemzetközi projektei
Oldalainkon folyamatosan frissítjük a pályázatokkal kapcsolatos információkat.
További információk...
A kereső mezőbe tetszőleges kifejezést, például pályázat
számát vagy keresett nyertes nevét, stb. lehet írni...
A kereső mezőbe tetszőleges kifejezést, például problémakört
vagy termék típust, jogszabályi hivatkozást, stb. lehet írni...

Sikeresen lezajlott a második BUSH konferencia

2013. március 8-án megrendezésre került a II. BUSH konferencia, mely megosztotta a projekt szakmai előrehaladottságát a széles szakmai közönséggel. A készülő új felnőttképzési törvény mellett, az előadók beszámoltak elképzeléseikről az építőipari szakképzésről, annak érdekében, hogy megfelelő szakemberek (pl. nyílászáró szerelő, hőszigetelő, épületgépész technikus, stb) álljanak rendelkezésre a piacon, és hogy a meglévő épületek felújításánál, újak kivitelezésénél az energiahatékonysági elvek minden esetben megvalósulhassanak.

Magyarország, gazdasági válságból való kilábalását nagyban hátráltatja az alacsony energiaha-tékonyság, amely legkisebb költséggel és legnagyobb társadalmi és éghajlatvédelmi haszonnal az épületek energiatakarékos, fenntartható felújítása és energiatakarékos új otthonok építése terén javítható. Magyarországon a 4,2 milliós épületállomány legalább 70%-a felújításra szorul, hozzáve-tőleg 10%-uk olyan mértékben elavult, hogy helyettük újak építés szükséges. Ma Magyarországon a felhasznált összes energia 40%-át az épületeinkben használjuk el.

Az építőiparban dolgozók képzése elengedhetetlen és szükséges, mivel ez teremt lehetőséget a munkaerő, a gazdaság által megkövetelt igényekhez történő gyors és hatékony alkalmazkodására. Nem utolsó sorban hozzájárul a gazdaság fejlődéséhez és a társadalmi esélyegyenlőség biztosításához is. Az alkalmazkodóképesség fejlesztéséhez szükségszerű, hogy a piacgazdasá-gokban az oktatás-képzés ne fejeződjön be az iskolarendszerből való kilépéssel, a szakképesítés megszerzésével. A folyamatos technológiai fejlődés követése érdekében szükséges a képzési rendszerek kifejlesztése, a továbbképzési lehetőségek kialakítása, és olyan mechanizmusok bevezetése, amelyek a változó gazdasági szerkezet követelményeivel járó szakmaváltást rövid idő alatt, költséghatékonyan és magas színvonalon segítik elő.

A BUSH konzorcium további célja volt, hogy a konferencián bemutatassa és megvitassa a projekt készülő útitervét, annak részleteit és a dokumentumba megfogalmazott, tervezett intézke-dési javaslatokat. A BUSH konzorcium fontosnak tartja, hogy az útiterv olyan javaslatokat tartal-mazzon, amelyek a szakma és a szakminisztériumok konszenzusán alapulnak, ezért a konferenci-án teret biztosítottunk a BUSH projekt platform tagjainak, valamint a többi résztvevő szervezetek-nek, hogy véleményüket megvitathassák, mely hozzájárul az útiterv végleges tartalmának kialakításához.

A projektről:

A Build Up Skills Hungary (BUSH) kiemelt pályázat egyike a 29 Európai államban futó Build Up Skills projekteknek, melyekhez az Intelligens Energia Európa (IEE) program nyújt támogatást. A stratégiai kezdeményezés célja, hogy elősegítse az energia hatékonyságot, és a megújuló energiaforrásokat hasznosító építészeti megoldásokkal kapcsolatos képzési programok kialakítását és bevezetését az építőiparban dolgozó kvalifikált szakemberekre vonatkozóan, figyelembe véve a 2020-as Európai Uniós elvárásokat. („zéró-energia”)

A Build Up Skills kezdeményezés két szakaszra osztható:

I. célja az energia hatékonyság és megújuló energia témakör beemelése az építőiparban dolgozó szakképzett dolgozók folyamatos (tovább) képzési rendszerébe, nemzeti platform és 2020-ig szóló útiterv (roadmap) kialakítása, valamint az, hogy támogassa az energiahatékonyság és megújuló energia felhasználáshoz kötődő képzési / tanúsítási rendszerek lépésről-lépésre történő kidolgozását.

II. célja, hogy az intézkedési tervek alapján segítse a jelenleg elérhető képzési, és/vagy oktatási rendszerek vagy rendszer elemek fejlesztését vagy újak bevezetését.

A projektben definiált célok megvalósítását egy projekt konzorcium vállalta, melynek koordinátora az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. A konzorcium tagjai továbbá a Nemzeti Munkaügyi Hivatal, a Magyar Építőanyagipari Szövetség, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara és a Magyar Épületgépészek Szövetsége.

A projekthez kapcsolódó események és elért eredmények megtekinthetőek a www.bush.hu weboldalon.

Érvényes: 2013.03.12 16.00-tól

Partnereink

Innovációs és Technológiai Minisztérium Centre National de l’ingénierie de la Construction EPIC/CNIC Lechner Tudásközpont Covenant of Mayors for Climate & Energy BorsodChem Szentendre Miskolci Egyetem Miniszterelnökség Széchenyi 2020 Pályázóknak Klímapolitika BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Centre National de l’ingénierie de la Construction EPIC/CNIC Lechner Tudásközpont Covenant of Mayors for Climate & Energy BorsodChem Szentendre Miskolci Egyetem Miniszterelnökség Széchenyi 2020 Pályázóknak Klímapolitika BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Innovációs és Technológiai Minisztérium
Lechner Tudásközpont Covenant of Mayors for Climate & Energy BorsodChem Szentendre Miskolci Egyetem Miniszterelnökség Széchenyi 2020 Pályázóknak Klímapolitika BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Innovációs és Technológiai Minisztérium Centre National de l’ingénierie de la Construction EPIC/CNIC

Hírlevél

Feliratkozás hírlevélre

Copyright © 2012-2022 ÉMI