Weboldalunk az Adatkezelési tájékoztatóban leírt, működéshez szükséges sütiket használ, melyet az oldal használatával Ön elfogad. Rendben
EN YT In FB
A kereső mezőbe kiadott engedély vagy tanúsítvány
számát lehet írni...
A kereső mezőbe kérelmező, gyártó vagy forgalmazó
nevét lehet írni...
Az ÉMI hazai és nemzetközi projektei
Oldalainkon folyamatosan frissítjük a pályázatokkal kapcsolatos információkat.
További információk...
A kereső mezőbe tetszőleges kifejezést, például pályázat
számát vagy keresett nyertes nevét, stb. lehet írni...
A kereső mezőbe tetszőleges kifejezést, például problémakört
vagy termék típust, jogszabályi hivatkozást, stb. lehet írni...

Szakmai tevékenységünk

Az ÉMI jogelődjét, az Építésügyi Minőségvizsgáló Intézetet 1963 februárjában hozták létre. Ma, közel 60 évvel később az ÉMI Magyarország legnagyobb épület- és építőanyag-ipari minőségellenőrző innovációs intézménye, a hazai építésügy meghatározó szereplője és szakmai szellemi központja. Tevékenységét országos lefedettséggel látja el, a több mint fél évszázad alatt felhalmozódott tapasztalatát, tudását és hozzáértését hazai és nemzetközi szinten egyaránt bizonyítja. Az ÉMI állami tulajdonú vállalat, tulajdonosa a Nemzetgazdasági Minisztérium.

MINŐSÉG, INNOVÁCIÓ, SZAKÉRTELEM

Az ÉMI jogelődjét, az Építésügyi Minőségvizsgáló Intézetet 1963 februárjában hozták létre. Ma, közel 60 évvel később az ÉMI Magyarország legnagyobb épület- és építőanyag-ipari minőségellenőrző innovációs intézménye, a hazai építésügy meghatározó szereplője és szakmai szellemi központja. Tevékenységét országos lefedettséggel látja el, a több mint fél évszázad alatt felhalmozódott tapasztalatát, tudását és hozzáértését hazai és nemzetközi szinten egyaránt bizonyítja.

Az ÉMI működését a mai napig meghatározzák létrehozásának alapvető céljai, ugyanakkor meg kell felelnie a jelen elvárásainak, kihívásainak is. A hazai építőipar növekvő tendenciáját, pályáját nem csak követnie kell, de előrelátó és felkészült működést szükséges folytatnia.

Az ÉMI tevékenysége így ma igen sokrétű:

 • műszaki szolgáltatások (mérnöki szakértések, laborvizsgálatok),
 • megfelelőség-értékelés,
 • minőség-ellenőrzés,
 • létesítménydiagnosztika
 • műszaki szabályozás,
 • irányelv-alkotás,
 • kutatás-fejlesztés-innováció,
 • nukleáris létesítmények szakértése,
 • állami beruházásokhoz kapcsolódó feladatok ellátása,
 • építésfelügyeleti munka támogatása,
 • hazai és nemzetközi projektek,
 • szakmai rendezvények szervezése,
 • oktatás, képzés
 • lakossági tájékoztatás

A Társaság több mint 2000 ipari partnerrel és több mint 200 nemzetközi partnerrel működik együtt. Startégiai partnerséget ápol 5 hazai felsőoktatási intézménnyel, valamint számos innovációs együttműködés részese (BOSCH, BorsodChem, SEGA, Tungsram, Valor Hungariae). A nemzeti ágazati érdekeket képviselve 15 nemzetközi szakmai szervezet és innovációs hálózat munkájában vesz részt aktívan (köztük az EOTA, az Egolf, az ENBRI, a WFTAO, a CIB, az ECTP, vagy a UEAtc.)

Ha röviden kellene összefoglalni azt, hogy alapítása után közel 60 évvel mi az ÉMI filozófiája, azt mondanánk: minden tevékenységének mozgatórugója a minőség és az innováció iránti elkötelezettség.

Hisszük, hogy ez a törekvés a minőségi jövőt építi. Olyan épített környezetet, amely időtálló, fenntartható és élhető. Az ÉMI ezt kívánja támogatni tevékenységével.

SZAKÉRTELEM ÉS MINŐSÉG BÁRHOL AZ ORSZÁGBAN

A különböző építésügyi feladatokra Magyarország legnagyobb komplex vizsgáló bázisaként az ÉMI több mint 1000 féle – ebből 700 akkreditált – vizsgálatot tud teljesíteni a hazai és a nemzetközi piacon.

Közel 60 évnyi, építőipar különböző területein (tartószerkezetek, épületfizika, tűzvédelem, vegyészet, épületgépészet, mechanika) felhalmozódott szakértői tapasztalatnak, valamint képzett, felkészült mérnökeinek, hozzáértő szakembergárdának köszönhetően  kiemelkedő színvonalú szolgáltatást nyújtunk.

Épület- és építőanyag-ipari jóváhagyás, helyszíni és laboratóriumi vizsgálatok, ellenőrzések, műszaki szakértői munka és az innovációs kutatás mindennapi munkánk része. Független szakmai intézményként végzett tevékenységünkkel igazoljuk, hogy az általunk tanúsított építőipari termékek és technológiák a mindenkori hazai, valamint Európai Uniós jogszabályi és minőségbiztosítási követelménynek megfelelnek, így megbízóinak is magas minőséget nyújthat termékeivel, szolgáltatásaival.

A 2018-ban megújult Központi Anyag- és Szerkezetvizsgáló Laboratórium, a Tűzvédelmi Vizsgáló Laboratórium, valamint a Kelet-magyarországi (Debrecen), illetve Nyugat-magyarországi Anyagvizsgáló Kirendeltség (Győr) alkalmasak az építőiparhoz kapcsolódó, széleskörű szakági laboratóriumi és helyszíni ellenőrzést igénylő feladatok ellátására. Az országos jelenétet biztosítják a Társaság mobil laboratóriumai is, melyek teljeskörű mintavételre alkalmasak. 

Az építési termékek megfelelőség-igazolását, az Építési Termék Irányelv előírásai alapján, az Európai Bizottságnak bejelentett (notifikált) szervezetként (Notified body number: 1415) Magyarország határain kívül is végzi a Társaság.

Az ÉMI teljes körű helyszíni és laboratóriumi minőségvizsgálati feltárásokat, vizsgálatokat végez, valamint bonyolítói, tervellenőri, műszaki ellenőri tapasztalattal rendelkezik a rekonstrukciós létesítmények kivitelezésének területén, a tervezési koncepció kialakításától kísérve végig a beruházás teljes folyamatát. Országos lefedettséggel és a területen rendszeres és változatos volumenű munkák mentén nagy tapasztalattal rendelkezik építményfenntartás (karbantartás, felújítás, hibaelhárítás) területén, mindezek birtokában komplex épületdiagnosztikai szolgáltatásokat nyújt megbízóinak.

KUTATÁS-FEJLESZTÉS-INNOVÁCIÓ

Kutatást támogató és saját kutatás-fejlesztési tevékenységét kifejezetten a piacorientált kutatás-fejlesztésre összpontosítja, különös tekintettel a felsőoktatási intézményekkel, társintézetekkel és ipari partnerekkel együttműködésben megvalósuló projektekre. Az ÉMI emellett bekapcsolódik az építészeti kultúra fejlesztését szolgáló országos kutatási, műszaki fejlesztési, valamint az oktatási-képzési programokba. A Miskolci Egyetemmel kötött stratégiai megállapodásának közvetlen eredménye az Egyetemmel, a a BorsdoChem-mel és a BOSCH-sal közösen megvalósuló projekt (FIEK), amely hosszú távra megalapoz egy, az építőipari fejlesztéseket magas szinten támogató kutatás-fejlesztés központot.

Nemzetközi társintézetek együttműködő vagy konzorciumi partnereként nemzetközi szinten is részt vesz kutatás-fejlesztési, pályázati projektekben. Aktívan részt vesz az Európai Unió nemzetközi együttműködési programjaiban és Horizont 2020 kutatási keretprogramjára.

Az ÉMI és a Covenant of Mayors (Polgármesterek Szövetsége - CoM) szervezettel kötött megállapodás alapján Nemzeti Koordinátorként támogatja a helyi és megyei önkormányzatokat a fenntartható településfejlesztés stratégiaalkotási folyamataiban (SECAP).

Az innováció társadalmasítása terén is kilépett a nemzetközi színtérre. 2017-ben pályázati úton elnyerte a világszintű Solar Decathlon egyetemi házépítő innovációs versenysorozat Európa-bajnokságának rendezési jogát, amelynek 2019 nyarán az ÉMI szentendrei székhelye adott otthont.
 

MŰSZAKI SZABÁLYOZÁS, ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVEK

Megfelelő műszaki szabályozással az építési beruházások, különösen az állami nagyberuházások műszaki tartalma egyértelműbb, ellenőrzése hatékonyabb lehet. Ugyanilyen igény jelentkezik a minőségi kivitelezés megvalósulásából adódó lakossági megelégedettség és jó közérzet megteremtése tekintetében. Az ÉMI kiemelt jelentőséget tulajdonít mindezeknek, ezért meghatározó szerepet vállal az építésügyi szabályozás terén.  

Szakértői véleményezik az építésügyi jogszabályokat, javaslatokat tesznek azok módosítására, fejlesztésére. Számos területen kapcsolódik be tevékenységével a szabványosítással kapcsolatos munkába is: több más mellett közreműködik az új építőipari szabványok kidolgozásában, meglévő szabványok felülvizsgálatában. Az ÉMI továbbá figyelemmel kíséri a hazai és más európai szabványok változásait, és közel 60 szakmai  tapasztalatát kamatoztatva részt vesz az építésügyi szabványokat bemutató kiadványok szerkesztésében.

Mindezeken túl jelentős szerepe van az építésügyi műszaki irányelvek készítésének folyamatában. Ennek keretében többek között biztosítja a szakmai nyilvánosságot és a nyílt véleményezési lehetőséget, továbbá a szakmagyakorlóktól begyűjtött észrevételek, vélemények alapján javaslatokat tesz irányelv-témakörökre, gondoskodik az irányelv-tervezetek előkészítéséről, valamint véleményezi azokat, majd biztosítja az elkészült és az Építésügyi Műszaki Szabályozási Bizottság (ÉMBSZ) által jóváhagyott irányelvek nyilvánosságát. Az ÉMI az ÉMBSZ titkársági feladatait is ellátja .

A műszaki szabályozás és az építésügyi műszaki irányelvek kapcsán végzett tevékenységgel híd szerepet tölt be az építtetők, beruházók és szakmai gyakorlók között.

KÉPZÉSEK, RENDEZVÉNYEK, TUDÁSTRANSZFER

Az ÉMI hazai építésügyi szakma széles spektrumát átfogó tudástőkével és a minőség-ellenőrzési tevékenység során felhalmozott egyedülálló tapasztalattal rendelkezik. Ezt a tőkét szakmai kompetencia-fejlesztésben, illetve szakmai rendezvények és a lakosság tájékoztatása során kamatoztatja.

A magyarországi építőipari szakmai szervezetekkel, a felsőoktatási kutatóközpontokkal és a releváns nemzetközi szervezetekkel együttműködve közös projektek keretében biztosítja a tudásmegosztást nagy tapasztalattal és hozzáértéssel rendelkező munkatársai révén.

A lakosság számára tájékoztató portálon keresztül foglalja össze a lényeges tudnivalókat a családi házas építkezésekhez, míg az építésügyi szakemberek részére rendszeresen konferenciákat szervez. Mindemellett a szektor-specifikus humán erőforrás fejlesztési igényekre önálló képzési szolgáltatásaival ad választ.

Aktuális letölthető kiadványaink

ÉMI Építőipari Vizsgáló Laboratórium (ÉMILAB)

FIEK projektben elért eredmények

Beruházás Támogató Központ referenciamunkák

Bemutatkozik az ÉMI

ÉMI in a nutshell

Kapcsolattartó

Ügyfélszolgálat
Telefon: +36 26 502 300
E-mail: info@emi.hu

Kapcsolódó hivatkozás

-

Partnereink, támogatóink

Gazdaságfejlesztési Minisztérium Magyar Mérnöki Kamara Blaue Lagune ZAG ITB CIB UEAtc EOTA WFTAO Európai Hulladékcsökkentési Hét Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége ENBRI EGOLF ECTP Centre National de l’ingénierie de la Construction EPIC/CNIC Covenant of Mayors for Climate & Energy BorsodChem Szentendre Miskolci Egyetem Miniszterelnökség BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Magyar Mérnöki Kamara Blaue Lagune ZAG ITB CIB UEAtc EOTA WFTAO Európai Hulladékcsökkentési Hét Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége ENBRI EGOLF ECTP Centre National de l’ingénierie de la Construction EPIC/CNIC Covenant of Mayors for Climate & Energy BorsodChem Szentendre Miskolci Egyetem Miniszterelnökség BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdaságfejlesztési Minisztérium
Blaue Lagune ZAG ITB CIB UEAtc EOTA WFTAO Európai Hulladékcsökkentési Hét Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége ENBRI EGOLF ECTP Centre National de l’ingénierie de la Construction EPIC/CNIC Covenant of Mayors for Climate & Energy BorsodChem Szentendre Miskolci Egyetem Miniszterelnökség BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdaságfejlesztési Minisztérium Magyar Mérnöki Kamara
ZAG ITB CIB UEAtc EOTA WFTAO Európai Hulladékcsökkentési Hét Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége ENBRI EGOLF ECTP Centre National de l’ingénierie de la Construction EPIC/CNIC Covenant of Mayors for Climate & Energy BorsodChem Szentendre Miskolci Egyetem Miniszterelnökség BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdaságfejlesztési Minisztérium Magyar Mérnöki Kamara Blaue Lagune