Weboldalunk az Adatkezelési tájékoztatóban leírt, működéshez szükséges sütiket használ, melyet az oldal használatával Ön elfogad. Rendben
EN
A kereső mezőbe kiadott engedély vagy tanúsítvány
számát lehet írni...
A kereső mezőbe kérelmező, gyártó vagy forgalmazó
nevét lehet írni...
Az ÉMI hazai és nemzetközi projektei
Oldalainkon folyamatosan frissítjük a pályázatokkal kapcsolatos információkat.
További információk...
A kereső mezőbe tetszőleges kifejezést, például pályázat
számát vagy keresett nyertes nevét, stb. lehet írni...
A kereső mezőbe tetszőleges kifejezést, például problémakört
vagy termék típust, jogszabályi hivatkozást, stb. lehet írni...

SECAP – a települések fenntartható fejlődésének záloga

A fenntarthatóság, környezettudatosság egyre inkább előtérbe kerül, nem csupán egyéni szinten, de közösségek, így települések esetében is. A szemléletmódhoz kapcsolódó intézkedések akkor lehetnek eredményesek és tartósak, ha annak megfelelő keretet adnak. Ezt támogatják a Fenntartható Energia- és Klímaakcióterv dokumentumok, melyek elkészítésében az ÉMI segíti a településeket.

A TOP-3.2.1-16 és a TOP-6.5.1-16 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” támogatási felhívások lehetőséget teremtenek a területi szereplőknek Fenntartható Energia- és Klímaakcióterv (Sustainable Energy and Climate Action Plan – SECAP) készítésére. De mi is az a SECAP, hogyan kapcsolódik a fenntarthatósághoz, milyen céljai és előnyei lehetnek egy település számára?

Az Európai Bizottság 2015. október 15-én létrehozta a Polgármesterek új, egységesített Klíma- és Energiaügyi Szövetségét (Mayors Adapt – Polgármesterek Alkalmazkodnak). A szövetség három alappillért: a CO2 csökkentést, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást, valamint a biztonságos, fenntartható és elérhető energiát támogatja. Az aláíró városok elkötelezettek abban, hogy aktívan támogatják az EU azon célkitűzésének megvalósítását, miszerint 2030-ra az üvegházhatást okozó gázok mennyiségét 40%-kal csökkenti, valamint vállalják, hogy a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodást segítő intézkedéseket vezetnek be.

Annak érdekében, hogy a politikai kötelezettségvállalást gyakorlati intézkedések és projektek kövessék, a szövetség aláíróinak ki kell dolgozniuk egy Alap CO2 kibocsátási készletet, illetve egy Klímaváltozási kockázat és veszélyeztetettség-értékelést. A felek vállalják, hogy a helyi közgyűlési határozattól számított két éven belül benyújtanak egy Fenntartható Energia- és Klímaakciótervet (SECAP), amelyben vázolják a végrehajtani kívánt legfontosabb tevékenységeket. Az alkalmazkodási stratégia a SECAP módszertan része, a részstratégia az energia akciótervvel együtt, vagy különböző tervezési dokumentum(ok)ban is szerepeltethető. Ez a határozott kötelezettségvállalás egy hosszú távú folyamat kezdetét jelzi, amelynek során a településeknek és település-közösségeknek kétévente jelenteniük kell, hogyan halad a cselekvési terv megvalósítása.

Az ÉMI 2016. júliusától a Covenant of Mayors (Polgármesterek Szövetsége - CoM) szervezettel kötött megállapodás alapján „Country Coordinator”, azaz Nemzeti Koordinátorként támogatja a helyi és megyei önkormányzatokat a fenntartható településfejlesztés stratégiaalkotási folyamataiban.

A SECAP céljai, előnyei

Energiahatékonyság növelése
Az energiahatékonyság növelését elősegítő fejlesztések révén a település hő- valamint villamos energia felhasználása mérséklődik. Emellett a helyi adottságokkal leginkább összhangban lévő megújuló energiaforrás megválasztásával, illetve hasznosításával mind az önkormányzat, mind az ipari fogyasztók, a település lakossága profitálhat a csökkenő energiaköltségnek, illetve a mérséklődő energiafüggőségnek köszönhetően.
Az energiahatékonyság növelése a közlekedésen belül is kiemelt jelentőséggel bír. A közösségi közlekedési járművek cseréje az energiahatékonyság és az alternatív hajtásláncok figyelembe vétele mellett javasolt.

Tudatosság erősítése
A program prioritásaként jelölhető meg, hogy segítse az önkormányzatokat településükön – a polgárok körében – a klíma- és energiatudatosság növelésében. Az akciótervben nevesítésre kerülhetnek olyan programok, rendezvények, amelyek az energiahatékonyságra, fenntarthatóságra és a beavatkozásokban való részvételi lehetőségekre hívják fel a figyelmet.

Káros emissziók csökkentése
A tervezés során az önkormányzatok információkat gyűjtenek a saját, és a település más szereplőinek energiafelhasználásáról. A gyűjtött adatok alapján készül el a település éves CO2 kibocsátás leltára. Az önkormányzat ezek alapján vállalást tesz a CO2 kibocsátás csökkentésére, és meghatározza azokat a tevékenységeket, amelyek alapján a kívánt 40%-os csökkentés elérhető 2030-ra.

Pályázati forrásokhoz való könnyebb hozzáférés biztosítása
Az Európai Uniós támogatási konstrukciók pályázati kiírásai esetében előnyt jelent, ha az önkormányzat rendelkezik akciótervvel. A Fenntartható Energia és Klímaakcióterv alapul szolgálhat például az ELENA (European Local Energy Assistance - Európai Helyi Energiahatékonysági Támogatás) illetve a JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas - Fenntartható városfejlesztési beruházásokat támogató közös európai kezdeményezés) finanszírozási támogatásának igénybe vételéhez. A H2020 Smart City támogatások elnyerése során már előfeltételnek számít a SECAP megléte.

Tisztább, élhetőbb település
A megújuló energiaforrások növekvő részarányával a károsanyag-kibocsátás párhuzamosan csökken, kevesebb szennyeződés terheli a környezetet. Mindemellett a zöldfelületek növelése és a kerékpárutak bővítése kellemesebb életkörülményeket, valamint jobb élhetőségi mutatókat eredményez.

További fejlesztések megalapozása
A SEAP/SECAP elkészítésének közvetlen célja továbbá, hogy megalapozza az olyan, a település energia- és klímatudatos fejlesztését magasabb szintre emelő intézkedések megvalósítását, mint például részvétel a Smart City programban, amelyet mind Magyarország Kormánya, mind az Európai Unió kiemelten támogat.

Motiváció
A települések stratégiai tervezéssel alapozzák meg a 2014-2020 tervezési időszak és a 2030-ig tartó, az EU energia- és klíma akciótervében lévő tevékenységeket, amelyeket konkrét intézkedésekre bontanak le a megyei Integrált Területi Programmal (ITP) harmóniában, párbeszédet teremtve az egyes Operatív Programok (OP) és egyéb finanszírozási források között (pontosan láthatóvá válik, hogy mi miből valósul meg).

Támogatások, források a SECAP-nak köszönhetően

Egy-egy SEAP/SECAP stratégiai dokumentum megléte előnyt jelent, bizonyos esetekben pedig elengedhetetlen a Horizon2020 források elnyeréséhez, amelyek a fenntartható, intelligens városfejlesztéshez biztosítanak támogatást. A településeknek Smart City-hez kapcsolódó fejlesztések, innovatív ötletek megvalósítására, továbbá SEAP/SECAP dokumentumok összeállítására is számos forráshoz lehet jutni a H2020 kiírásain keresztül.

A SECAP dokumentumok elkészítésére nem csak települések esetén van lehetőség, hanem településközösségek szintjén – a megyei önkormányzat koordinációjával – is készülhetnek akciótervek. Ez nagyban megkönnyíti azon települések helyzetét, amelyek humán, vagy infrastrukturális hiányokkal küzdenek.

A SEAP/SECAP dokumentumok tehát egyfelől hazai és nemzetközi forrásokhoz való hozzáférést elősegítő tényezők, emellett olyan akciótervek, melyek a felnövekvő generációkra nehezedő környezeti terheket hivatottak csökkenteni, és elősegítik a fenntartható terület- és településfejlesztést.

Az ÉMI az elmúlt évtized során több mint 20 település SEAP dokumentumának elkészítésében vett részt, és a jövőben is mindenben áll a SECAP iránt érdeklődő települések rendelkezésére. Az ÉMI Nonprofit Kft. ezidáig Miskolc MJV számára SEAP, Békéscsaba MJV és Debrecen MJV számára SECAP dokumentumot készített.

További információ a SECAP dokumentumokról: lvass@emi.hu

A teljes cikk a Magyar Építőipar folyóirat 2017 augusztusi lapszámában jelent meg.

Kapcsolódó oldalaink

Aktuális Rendezvények

Letölthető fájl

Kapcsolattartó

Ügyfélszolgálat
Telefon: +36 26 502 300
E-mail: info@emi.hu

Kapcsolódó oldalaink

Aktuális Rendezvények
Feliratkozás hírlevélre

Partnereink

Innovációs és Technológiai Minisztérium Centre National de l’ingénierie de la Construction EPIC/CNIC Lechner Tudásközpont Covenant of Mayors for Climate & Energy BorsodChem Szentendre Miskolci Egyetem Miniszterelnökség Széchenyi 2020 Pályázóknak Klímapolitika BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Centre National de l’ingénierie de la Construction EPIC/CNIC Lechner Tudásközpont Covenant of Mayors for Climate & Energy BorsodChem Szentendre Miskolci Egyetem Miniszterelnökség Széchenyi 2020 Pályázóknak Klímapolitika BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Innovációs és Technológiai Minisztérium
Lechner Tudásközpont Covenant of Mayors for Climate & Energy BorsodChem Szentendre Miskolci Egyetem Miniszterelnökség Széchenyi 2020 Pályázóknak Klímapolitika BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Innovációs és Technológiai Minisztérium Centre National de l’ingénierie de la Construction EPIC/CNIC

Hírlevél

Feliratkozás hírlevélre

Copyright © 2012-2022 ÉMI