Weboldalunk az Adatkezelési tájékoztatóban leírt, működéshez szükséges sütiket használ, melyet az oldal használatával Ön elfogad. Rendben
EN YT In FB
A kereső mezőbe kiadott engedély vagy tanúsítvány
számát lehet írni...
A kereső mezőbe kérelmező, gyártó vagy forgalmazó
nevét lehet írni...
Az ÉMI hazai és nemzetközi projektei
Oldalainkon folyamatosan frissítjük a pályázatokkal kapcsolatos információkat.
További információk...
A kereső mezőbe tetszőleges kifejezést, például pályázat
számát vagy keresett nyertes nevét, stb. lehet írni...
A kereső mezőbe tetszőleges kifejezést, például problémakört
vagy termék típust, jogszabályi hivatkozást, stb. lehet írni...

SECAP – a települések fenntartható fejlődésének záloga

A fenntarthatóság, környezettudatosság egyre inkább előtérbe kerül, nem csupán egyéni szinten, de közösségek, így települések esetében is. A szemléletmódhoz kapcsolódó intézkedések akkor lehetnek eredményesek és tartósak, ha annak megfelelő keretet adnak. Ezt támogatják a Fenntartható Energia- és Klímaakcióterv dokumentumok, melyek elkészítésében az ÉMI segíti a településeket.

A TOP-3.2.1-16 és a TOP-6.5.1-16 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” támogatási felhívások lehetőséget teremtenek a területi szereplőknek Fenntartható Energia- és Klímaakcióterv (Sustainable Energy and Climate Action Plan – SECAP) készítésére. De mi is az a SECAP, hogyan kapcsolódik a fenntarthatósághoz, milyen céljai és előnyei lehetnek egy település számára?

Az Európai Bizottság 2015. október 15-én létrehozta a Polgármesterek új, egységesített Klíma- és Energiaügyi Szövetségét (Mayors Adapt – Polgármesterek Alkalmazkodnak). A szövetség három alappillért: a CO2 csökkentést, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást, valamint a biztonságos, fenntartható és elérhető energiát támogatja. Az aláíró városok elkötelezettek abban, hogy aktívan támogatják az EU azon célkitűzésének megvalósítását, miszerint 2030-ra az üvegházhatást okozó gázok mennyiségét 40%-kal csökkenti, valamint vállalják, hogy a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodást segítő intézkedéseket vezetnek be.

Annak érdekében, hogy a politikai kötelezettségvállalást gyakorlati intézkedések és projektek kövessék, a szövetség aláíróinak ki kell dolgozniuk egy Alap CO2 kibocsátási készletet, illetve egy Klímaváltozási kockázat és veszélyeztetettség-értékelést. A felek vállalják, hogy a helyi közgyűlési határozattól számított két éven belül benyújtanak egy Fenntartható Energia- és Klímaakciótervet (SECAP), amelyben vázolják a végrehajtani kívánt legfontosabb tevékenységeket. Az alkalmazkodási stratégia a SECAP módszertan része, a részstratégia az energia akciótervvel együtt, vagy különböző tervezési dokumentum(ok)ban is szerepeltethető. Ez a határozott kötelezettségvállalás egy hosszú távú folyamat kezdetét jelzi, amelynek során a településeknek és település-közösségeknek kétévente jelenteniük kell, hogyan halad a cselekvési terv megvalósítása.

Az ÉMI 2016. júliusától a Covenant of Mayors (Polgármesterek Szövetsége - CoM) szervezettel kötött megállapodás alapján „Country Coordinator”, azaz Nemzeti Koordinátorként támogatja a helyi és megyei önkormányzatokat a fenntartható településfejlesztés stratégiaalkotási folyamataiban.

A SECAP céljai, előnyei

Energiahatékonyság növelése
Az energiahatékonyság növelését elősegítő fejlesztések révén a település hő- valamint villamos energia felhasználása mérséklődik. Emellett a helyi adottságokkal leginkább összhangban lévő megújuló energiaforrás megválasztásával, illetve hasznosításával mind az önkormányzat, mind az ipari fogyasztók, a település lakossága profitálhat a csökkenő energiaköltségnek, illetve a mérséklődő energiafüggőségnek köszönhetően.
Az energiahatékonyság növelése a közlekedésen belül is kiemelt jelentőséggel bír. A közösségi közlekedési járművek cseréje az energiahatékonyság és az alternatív hajtásláncok figyelembe vétele mellett javasolt.

Tudatosság erősítése
A program prioritásaként jelölhető meg, hogy segítse az önkormányzatokat településükön – a polgárok körében – a klíma- és energiatudatosság növelésében. Az akciótervben nevesítésre kerülhetnek olyan programok, rendezvények, amelyek az energiahatékonyságra, fenntarthatóságra és a beavatkozásokban való részvételi lehetőségekre hívják fel a figyelmet.

Káros emissziók csökkentése
A tervezés során az önkormányzatok információkat gyűjtenek a saját, és a település más szereplőinek energiafelhasználásáról. A gyűjtött adatok alapján készül el a település éves CO2 kibocsátás leltára. Az önkormányzat ezek alapján vállalást tesz a CO2 kibocsátás csökkentésére, és meghatározza azokat a tevékenységeket, amelyek alapján a kívánt 40%-os csökkentés elérhető 2030-ra.

Pályázati forrásokhoz való könnyebb hozzáférés biztosítása
Az Európai Uniós támogatási konstrukciók pályázati kiírásai esetében előnyt jelent, ha az önkormányzat rendelkezik akciótervvel. A Fenntartható Energia és Klímaakcióterv alapul szolgálhat például az ELENA (European Local Energy Assistance - Európai Helyi Energiahatékonysági Támogatás) illetve a JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas - Fenntartható városfejlesztési beruházásokat támogató közös európai kezdeményezés) finanszírozási támogatásának igénybe vételéhez. A H2020 Smart City támogatások elnyerése során már előfeltételnek számít a SECAP megléte.

Tisztább, élhetőbb település
A megújuló energiaforrások növekvő részarányával a károsanyag-kibocsátás párhuzamosan csökken, kevesebb szennyeződés terheli a környezetet. Mindemellett a zöldfelületek növelése és a kerékpárutak bővítése kellemesebb életkörülményeket, valamint jobb élhetőségi mutatókat eredményez.

További fejlesztések megalapozása
A SEAP/SECAP elkészítésének közvetlen célja továbbá, hogy megalapozza az olyan, a település energia- és klímatudatos fejlesztését magasabb szintre emelő intézkedések megvalósítását, mint például részvétel a Smart City programban, amelyet mind Magyarország Kormánya, mind az Európai Unió kiemelten támogat.

Motiváció
A települések stratégiai tervezéssel alapozzák meg a 2014-2020 tervezési időszak és a 2030-ig tartó, az EU energia- és klíma akciótervében lévő tevékenységeket, amelyeket konkrét intézkedésekre bontanak le a megyei Integrált Területi Programmal (ITP) harmóniában, párbeszédet teremtve az egyes Operatív Programok (OP) és egyéb finanszírozási források között (pontosan láthatóvá válik, hogy mi miből valósul meg).

Támogatások, források a SECAP-nak köszönhetően

Egy-egy SEAP/SECAP stratégiai dokumentum megléte előnyt jelent, bizonyos esetekben pedig elengedhetetlen a Horizon2020 források elnyeréséhez, amelyek a fenntartható, intelligens városfejlesztéshez biztosítanak támogatást. A településeknek Smart City-hez kapcsolódó fejlesztések, innovatív ötletek megvalósítására, továbbá SEAP/SECAP dokumentumok összeállítására is számos forráshoz lehet jutni a H2020 kiírásain keresztül.

A SECAP dokumentumok elkészítésére nem csak települések esetén van lehetőség, hanem településközösségek szintjén – a megyei önkormányzat koordinációjával – is készülhetnek akciótervek. Ez nagyban megkönnyíti azon települések helyzetét, amelyek humán, vagy infrastrukturális hiányokkal küzdenek.

A SEAP/SECAP dokumentumok tehát egyfelől hazai és nemzetközi forrásokhoz való hozzáférést elősegítő tényezők, emellett olyan akciótervek, melyek a felnövekvő generációkra nehezedő környezeti terheket hivatottak csökkenteni, és elősegítik a fenntartható terület- és településfejlesztést.

Az ÉMI az elmúlt évtized során több mint 20 település SEAP dokumentumának elkészítésében vett részt, és a jövőben is mindenben áll a SECAP iránt érdeklődő települések rendelkezésére. Az ÉMI Nonprofit Kft. ezidáig Miskolc MJV számára SEAP, Békéscsaba MJV és Debrecen MJV számára SECAP dokumentumot készített.

További információ a SECAP dokumentumokról: lvass@emi.hu

A teljes cikk a Magyar Építőipar folyóirat 2017 augusztusi lapszámában jelent meg.

Kapcsolódó oldalaink

Aktuális Rendezvények

Letölthető fájl

Kapcsolattartó

Ügyfélszolgálat
Telefon: +36 26 502 300
E-mail: info@emi.hu

Kapcsolódó oldalaink

Aktuális Rendezvények

Partnereink, támogatóink

Gazdaságfejlesztési Minisztérium Magyar Mérnöki Kamara Blaue Lagune ZAG ITB CIB UEAtc EOTA WFTAO Európai Hulladékcsökkentési Hét Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége ENBRI EGOLF ECTP Centre National de l’ingénierie de la Construction EPIC/CNIC Covenant of Mayors for Climate & Energy BorsodChem Szentendre Miskolci Egyetem Miniszterelnökség BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Magyar Mérnöki Kamara Blaue Lagune ZAG ITB CIB UEAtc EOTA WFTAO Európai Hulladékcsökkentési Hét Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége ENBRI EGOLF ECTP Centre National de l’ingénierie de la Construction EPIC/CNIC Covenant of Mayors for Climate & Energy BorsodChem Szentendre Miskolci Egyetem Miniszterelnökség BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdaságfejlesztési Minisztérium
Blaue Lagune ZAG ITB CIB UEAtc EOTA WFTAO Európai Hulladékcsökkentési Hét Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége ENBRI EGOLF ECTP Centre National de l’ingénierie de la Construction EPIC/CNIC Covenant of Mayors for Climate & Energy BorsodChem Szentendre Miskolci Egyetem Miniszterelnökség BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdaságfejlesztési Minisztérium Magyar Mérnöki Kamara
ZAG ITB CIB UEAtc EOTA WFTAO Európai Hulladékcsökkentési Hét Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége ENBRI EGOLF ECTP Centre National de l’ingénierie de la Construction EPIC/CNIC Covenant of Mayors for Climate & Energy BorsodChem Szentendre Miskolci Egyetem Miniszterelnökség BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdaságfejlesztési Minisztérium Magyar Mérnöki Kamara Blaue Lagune