Weboldalunk az Adatkezelési tájékoztatóban leírt, működéshez szükséges sütiket használ, melyet az oldal használatával Ön elfogad. Rendben
EN YT In FB
A kereső mezőbe kiadott engedély vagy tanúsítvány
számát lehet írni...
A kereső mezőbe kérelmező, gyártó vagy forgalmazó
nevét lehet írni...
Az ÉMI hazai és nemzetközi projektei
Oldalainkon folyamatosan frissítjük a pályázatokkal kapcsolatos információkat.
További információk...
A kereső mezőbe tetszőleges kifejezést, például pályázat
számát vagy keresett nyertes nevét, stb. lehet írni...
A kereső mezőbe tetszőleges kifejezést, például problémakört
vagy termék típust, jogszabályi hivatkozást, stb. lehet írni...

Fenntartható és intelligens technológiák stratégiai, nemzetközi K+F központ

A Miskolci Egyetem és az ÉMI Nonprofit Kft. együttműködési megállapodást kötött közös duális képzési programok indítása, közös K+F projektek kidolgozása és megvalósítása, kutatói együttműködések megvalósítása céljával, melynek egyik alappillére a Fenntartható és intelligens technológiák stratégiai, nemzetközi K+F központja.

Az együttműködés keretében az ÉMI fióktelepet hozott létre a Miskolci Egyetemen, a kommunikáció és együttműködés így napi szintűvé vált, ezzel fizikailag is létrejött a Fenntartható és intelligens technológiák stratégiai, nemzetközi K+F központ. A Miskolci Egyetem és az ÉMI Nonprofit Kft munkatársai és kutatói magas szinten tudják kamatoztatni a tapasztalataikat a közös fejlesztések és tudományos munka színterén.

Az együttműködés célja a hazai és nemzetközi energiahatékonysági, klímavédelmi és fenntarthatósági kihívásra reflektáló stratégiák megvalósítását műszaki-környezetgazdasági K+F+I-vel támogató, nemzetközi színtéren is meghatározó jelentőségű, hosszútávon fenntartható Központ fejlesztése.

A Partnerek hazai és nemzetközi együttműködései

 • A TÁMOP-4.2.1/C-14/1-KONV-2015-0012 Miskolc EgyetemVáros 2015 – összehangolt kutatás-fejlesztési projektje keretében a szervezetek kutatói közös részprojektet definiáltak. A részprojektben a kutatók vezeték nélküli adatgyűjtő technológiák kutatás-fejlesztésével foglalkoztak, amelyek épületen belüli alkalmazását alapozták meg.
 • „Vezetékes és vezeték nélküli kommunikációs rendszerek megbízhatóságának növelése a logisztikai és mechatronikai alkalmazásoknál” elnevezésű tudományos műhely, mely a TÁMOP-4.2.1.B/10/2-KONV pályázat keretében jött létre és az automatizálási, informatikai és matematikai területeket fogja össze. A tudományos műhely több olyan K+F témát dolgozott ki az elmúlt években, melyek eredményei nagymértékben képesek segíteni az ÉMI-vel közös kutatások sikeres lefolytatását és a hosszú távú, nemzetközi szintű együttműködések és eredmények elérését.
 • A partnerek konzorciumi partnerként közös pályázatot nyújtanak be egy Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ létrehozására. A FIEK projekt célja kiemelkedő KFI eredmények létrehozása és azok gazdasági hasznosítása.
 • A 2017. évi H2020 Smart City felhívásokra a startégiai műhely ill. kutatói 3 előkészítés alatt álló projektben vesznek részt.
 • A szervezetek kutatói továbbá együttműködnek a CESBA nemzetközi (nem pályázati) projektben, amely keretében a Miniszterelnökség Építésügyi Helyettes Államtitkársága és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem bevonása mellett összehasonlítják az épületek energiahatékonysági megfelelőségi értékelésének nemzetközi gyakorlatait és javaslatot dolgoznak ki egy fenntartható épületértékelési módszertanra.
 • A központ kutatói a 2016-ban Prágában megrendezésre kerülő PRES nemzetközi konferencián bemutatják eddigi közös kutatási eredményeiket. Ezek mellett számos hazai és nemzetközi konferencián megjelennek a szervezetek kutatói közös előadásokkal – a stratégiai műhelyt képviselve.

Az együttműködő Partnerek bemutatása

I. ÉMI Nonprofit Kft.

Az szentendrei székhelyű ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. olyan állami intézmény, amelynek fő feladata az építőipari anyagok és szerkezetek vizsgálata, minősítése, illetve ezen területekhez kapcsolódó kutatási feladatok végzése. Az ötvenhárom évvel ezelőtt alapított ÉMI feladatai többször módosultak az elmúlt évtizedek során. Az ÉMI három igazgatóságra tagolódva végzi átfogó minőségügyi, innovációs és szabványüggyel kapcsolatos tevékenységét (Fejlesztési Igazgatóság, Műszaki Igazgatóság, valamint Szabványügyi Igazgatóság).

A Fejlesztési Igazgatóság az építőipar kutatási, innovációs és stratégiai fejlesztési feladatait fogja össze, különös tekintettel az iparágban és az épített környezetben gyorsan hasznosítható fejlesztésekre. A szervezeti egység az Európai Unió stratégiájához és a nemzeti stratégiákhoz illeszkedően kiemelt figyelmet fordít a fenntartható építészeti megoldásokat illetve a zöld, tiszta technológiákat előtérbe helyező projektek generálására és megvalósítására.  Az igazgatóság K+F+I tevékenységével és együttműködéseivel bekapcsolódik a szakma nemzetközi vérkeringésébe, munkájával segíti a külföldi eredmények magyarországi meghonosítását illetve a magyar szellemi termékek nemzetközi színtérre juttatását.

II. Miskolci Egyetem

A Miskolci Egyetem egy többkarú, a tudományok széles skáláját művelő szervezetileg is integrálódott intézmény. Napjainkban az Egyetem hat egyetemi és egy főiskolai karral, továbbá egy zeneművészeti és egy kutató intézettel rendelkezik. A nemzetközi együttműködést is célzó projektek az egyetemi kutatási kapacitást növelve számos fiatal és tapasztalt kutató alkalmazását tették lehetővé. A Miskolci Egyetem célként tűzte ki jövőbeni munkájának erőteljes innovációra és kooperációra való építését, a kiválóság fenntartásához nélkülözhetetlen fókuszok kiemelését, továbbá hazai és nemzetközi versenyképességének, nemzetközi láthatóságának az erősítését.

A Fenntartható és intelligens technológiák stratégiai, nemzetközi K+F központja a K+F+I témáinak köszönhetően az Egyetem Vezetékes és vezeték nélküli kommunikációs rendszerek megbízhatóságának növelése a logisztikai és mechatronikai alkalmazásoknál Tudományos Műhelyével fűzte szorosabbra kapcsolatát.

A fent nevezett Tudományos Műhely kutatási tevékenységét az Automatizálási és Infokommunikációs Intézeti Tanszék, az Analízis Intézeti Tanszék, az Általános Informatikai Intézeti Tanszék és az Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék kutatói végzik. A kutatócsoport az alábbi 8 területen folytat kutatásokat:

 • A vezetékes és önszervező vezeték nélküli szenzorhálózatok kommunikációs rendszereinek vizsgálata, modellezése, különös tekintettel az energiaoptimálás, hibafelfedés és az időkritikus működésre.
 • Az irányításelmélet és az automaták elmélete.
 • Az ontológia alapú, tény és nyelvtan reprezentációs módszerek továbbfejlesztése. A statisztikai és lágy számítási elveken alapuló parancsfeldolgozó felületek kifejlesztése.
 • Gyártásinformatikai, matematikai modellek továbbfejlesztése. Szuperszámítógépen implementált új ütemező algoritmusok. Gyártás- és logisztikai szimuláció ipari alkalmazása.
 • Hangvezérelt darurendszer fejlesztése.
 • Önszerveződő szenzorhálózaton alapuló hőmérséklet- és páratartalom mérő rendszer fejlesztése.
 • GSM-alapú jármű távdiagnosztikai rendszer fejlesztése.
 • Új irányítási, terhelés elosztási algoritmusok kutatása.

A fenti kutatási témák eredményeként olyan új módszerek, eszközök, rendszerek kerülnek kidolgozásra, melyre partnereinknél igény jelentkezett és ezek alapján a létrejövő kutatói csoportok hosszabb távú fenntartása is biztosított lehet. A Tudományos Műhelyünk a Kiválósági Központ más Tudományos Műhelyével kooperálva olyan kutatást is folytat, melyben a fényvezérelt komissiózási rendszer kialakítási lehetőségeinek feltárása után az elméleti eredményeket prototípus rendszer kifejlesztése követi, hogy a gyakorlatban is vizsgálhassák a jövőben a kidolgozott elméleti modelleket, stratégiákat. Ezen kutatásokba a hallgatók is jelentős mértékben bevonhatóak, diplomaterv, illetve önálló kutatómunka témákat tud biztosítani, ami által a kutatói pályára ösztönzést is elősegítjük.

Kutatási területek azonosítása

A Miskolci Egyetem és az ÉMI együttműködésének eredményeként kialakult a „Fenntartható és Intelligens Technológiák stratégiai K+F műhely”, mely a fent bemutatott Tudományos Műhely kutatási területeihez, stratégiai terveihez jól illeszkedik, különös tekintettel az alább részletesebben bemutatott K+F témák kapcsán:

 • A vezetékes és önszervező vezeték nélküli szenzorhálózatok kommunikációs rendszereinek vizsgálata, modellezése, különös tekintettel az energiaoptimálás, hibafelfedés és az időkritikus működésre: A kutatás célja a vezetékes és vezeték nélküli szenzorhálózatok részletes vizsgálata. Új önszervezési, útkeresési algoritmusok vizsgálata. Energiafelhasználás szempontjából történő optimális kialakítási lehetőség kutatása. A vezeték nélküli szenzorhálózatok modellezése és műszeres diagnosztizálása. A vezetékes ipari kommunikációs rendszerek műszeres diagnosztizálási lehetőségeinek kutatása.
 • Önszerveződő szenzorhálózaton alapuló hőmérséklet- és páratartalom mérő rendszer fejlesztése: A kutatás keretében a vezeték nélküli önszerveződő szenzorhálózatok alkalmazási lehetőségeit vizsgáljuk, különös tekintettel a hőmérséklet és páratartalom mérésre alkalmas kialakítási lehetőségre. A célunk, hogy megtervezzük olyan modulokat, melyek beltérben könnyen telepíthetőek és webes felületen megtekinthetőek a mérési adatok.
 • Új irányítási, terhelés elosztási algoritmusok kutatása: Szekunder szabályozásban résztvevő erőművek esetében a változó terhelési igényekre az üzemelő termelő egységek közötti elosztási algoritmusok kutatása, kidolgozása, modellezése. A kutatás során cél a különböző célú terhelés elosztási algoritmusok kidolgozása, a termelő egységek szimulálása és egy működő szoftverrendszer kifejlesztése.

Kapcsolódó oldalaink

Aktuális Rendezvények

Kapcsolattartó

Ügyfélszolgálat
Telefon: +36 26 502 300
E-mail: info@emi.hu

Kapcsolódó oldalaink

Aktuális Rendezvények

Partnereink, támogatóink

Gazdaságfejlesztési Minisztérium Magyar Mérnöki Kamara Blaue Lagune ZAG ITB CIB UEAtc EOTA WFTAO Európai Hulladékcsökkentési Hét Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége ENBRI EGOLF ECTP Centre National de l’ingénierie de la Construction EPIC/CNIC Covenant of Mayors for Climate & Energy BorsodChem Szentendre Miskolci Egyetem Miniszterelnökség BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Magyar Mérnöki Kamara Blaue Lagune ZAG ITB CIB UEAtc EOTA WFTAO Európai Hulladékcsökkentési Hét Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége ENBRI EGOLF ECTP Centre National de l’ingénierie de la Construction EPIC/CNIC Covenant of Mayors for Climate & Energy BorsodChem Szentendre Miskolci Egyetem Miniszterelnökség BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdaságfejlesztési Minisztérium
Blaue Lagune ZAG ITB CIB UEAtc EOTA WFTAO Európai Hulladékcsökkentési Hét Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége ENBRI EGOLF ECTP Centre National de l’ingénierie de la Construction EPIC/CNIC Covenant of Mayors for Climate & Energy BorsodChem Szentendre Miskolci Egyetem Miniszterelnökség BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdaságfejlesztési Minisztérium Magyar Mérnöki Kamara
ZAG ITB CIB UEAtc EOTA WFTAO Európai Hulladékcsökkentési Hét Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége ENBRI EGOLF ECTP Centre National de l’ingénierie de la Construction EPIC/CNIC Covenant of Mayors for Climate & Energy BorsodChem Szentendre Miskolci Egyetem Miniszterelnökség BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdaságfejlesztési Minisztérium Magyar Mérnöki Kamara Blaue Lagune