Weboldalunk az Adatkezelési tájékoztatóban leírt, működéshez szükséges sütiket használ, melyet az oldal használatával Ön elfogad. Rendben
YT In FB
A kereső mezőbe kiadott engedély vagy tanúsítvány
számát lehet írni...
A kereső mezőbe kérelmező, gyártó vagy forgalmazó
nevét lehet írni...
Az ÉMI hazai és nemzetközi projektei
Oldalainkon folyamatosan frissítjük a pályázatokkal kapcsolatos információkat.
További információk...
A kereső mezőbe tetszőleges kifejezést, például pályázat
számát vagy keresett nyertes nevét, stb. lehet írni...
A kereső mezőbe tetszőleges kifejezést, például problémakört
vagy termék típust, jogszabályi hivatkozást, stb. lehet írni...

ÉMI-CNERIB - Az V. munkaszakasz eredményei (2019.01.01-2020.02.28.)

A CNERIB támogatása a kísérleti állomás tervezésében és megvalósításában

A CNERIB algériai laboratóriumi hálózatának fejlesztése az együttműködés egyik legfontosabb területe. Ebben az anyag- és szerkezet vizsgálatok (mechanikai, hidrotechnikai, hőtechnikai, akusztikai és tűzállósági tulajdonságok meghatározása) megfelelő körülmények közötti elvégzése kiemelt jelentőségű. Az ÉMI Nonprofit Kft. saját laborjainak fejlesztésére vonatkozó tapasztalataival hatékony segítséget nyújtott a CNERIB laboratóriumfejlesztési koncepciójának kialakításában.

Mivel az ÉMI a hazai építésügyi szakma széles spektrumát átfogó tudástőkével és a minőség-ellenőrzési tevékenység során felhalmozott egyedülálló tapasztalattal rendelkezik, ennek a tudásnak a megosztását tükrözi a 2019. évben elvégzett tevékenység is. A CNERIB munkatársaival személyes szakmai egyeztetést folytattunk az ÉMI Építőipari Vizsgáló Laboratóriumának helyet adó épület kialakításánál és üzemeltetésénél kiemelten figyelembe vett elvárásokról és szabályozásról.


Nyílászárók és függönyfalak vízzárás és szélállóság vizsgálata az ÉMI laboratóriumában

Mechanikai vizsgálatok egyeztetése és kísérletbemutatás az ÉMI laboratóriumában

Akusztikai vizsgálatok bemutatása az ÉMI laboratóriumában

Az elmúlt időszakban az ÉMI laboratóriumi vizsgáló tevékenységét már az E csarnokban végzi. A hatékony munkavégzés és gyakorlat is azt bizonyítja, hogy az eszközök elhelyezése jól átgondolt terv szerint történt. A minták mozgatása gyorsabb, egyszerűbb, a munkavégzéshez pedig kényelmes, modern berendezések állnak rendelkezésre. Az épület tervezésénél külön figyelmet fordítottak a természetes megvilágítás biztosítására, így a helyiségek világosak, a munkakörülmények is jobbak az új épületben.

A CNERIB algériai laboratóriumi hálózatának fejlesztésére, a laboratórium tervezésére és műszaki ellenőrzésére kiírt közbeszerzési pályázatra vonatkozó egyeztetés az év során az ÉMI Nonprofit Kft. telephelyén létrejött személyes találkozók és videókonferenciák keretében zajlott.

A CNERIB jelenlegi és leendő akkreditálása

A CNERIB kiemelt feladatként határozta meg az akkreditált státusz megszerzését. Az ÉMI ebben nyújt folyamatos segítséget, kifejezetten a vizsgálóeszközök és berendezések kiválasztásában, illetve a kalibrálási feladatok meghatározásában és előzetes megszervezésében folytattunk tárgyalásokat.

A megújult szentendrei laboratórium akkreditált státusza megközelítőleg 400 vizsgálatra terjed ki, de emellett több száz egyéb vizsgálatot tudunk elvégezni, pl. különböző anyagvizsgálatok, illetve az épületgépészeti szerelvények. A felújítási munka, a költözés, valamint a gépek üzembe helyezése és kalibrálása után a központi laboratórium Nemzeti Akkreditáló Hatóság által végzett helyszíni ellenőrzése is lezajlott. A NAH határozata alapján továbbra is akkreditált státuszban végezhetjük a vizsgálatokat.


Minőségirányítási kézikönyv összeállításának és audit-tapasztalatok ismertetése az ÉMI laboratóriumában

Vizsgálóeszközök és berendezések alkalmazása és kalibrálására vonatkozó ismertetés az ÉMI laboratóriumában

Az ÉMI munkatársainak tapasztalatai hasznosnak bizonyultak, a személyes konzultáció jó alkalmat biztosított az akkreditálási folyamatok egyeztetésére. A CNERIB meghatározó munkatársai ezáltal hatékonyabban vonhatók be a CNERIB jövőbeni tervezésének előkészítésébe, valamint a vizsgálószemélyzet folyamatos képzésébe és a laboratórium minőségirányítási rendszer fenntartásához.

A CNERIB támogatása a létező szakvéleményező tagozatok megerősítésében és új tagozatok létrehozásában

Az együttműködés folyamán a szakvéleményekhez szükséges vizsgálatok egy része az ÉMI laboratóriumaiban kerül elvégzésre. A kimondottan tűzzel szembeni ellenállás meghatározására irányuló vizsgálatok ismeretanyagát a CNERIB kijelölt munkatársai szakmai továbbképzés keretében sajátították el az ÉMI laboratóriumaiban és videókonferenciák keretében.

A szakmai továbbképzés magába foglalta az egységek tevékenységének ismertetését, a Tűzvédelmi laboratóriumban végzett vizsgálatok részletes bemutatását, a tűzvédelmi osztályba sorolás és a tűzállóság vizsgálatának megvalósítását, valamint a tűzvédelmi tervezés gyakorlati tapasztalatainak átadását.

Mindezek mellett megfelelő műszaki szabályozással az építési beruházások – legyen az állami nagyberuházás, vagy lakossági építkezés – műszaki tartalma egyértelműbb, ellenőrzése hatékonyabb lehet, ami a minőségi kivitelezést támogatja. Az ÉMI ezért meghatározó szerepet vállal a műszaki szabályozásban, kiemelten az építési műszaki irányelvek alkotása terén. Ezzel a tevékenységünkkel híd szerepet töltünk be az építtetők, beruházók és a szakmagyakorlók között.


Tűzállósági vizsgálati próbatestek előkészítésének és a vizsgálati módszer ismertetése az ÉMI laboratóriumában

Homlokzati tűzterjedés vizsgálata az ÉMI laboratóriumában

Az építésügyi műszaki irányelv lényegében módszertan arra, hogy az elvárásokat, követelményeket hogyan lehet hatékonyan teljesíteni mindazon területeken, ahol jogszabály, szabvány nem, vagy nem teljes körűen ad útmutatást, ill. olyan esetben, ahol több szabványt, szabályt kell egyidejűleg alkalmazni. Az irányelvek témáit az építőiparban felmerül aktuális problémák, szakértési területek generálták, amelyek sok esetben azonosak mindkét országban. Ennek megfelelően személyesen és skype meetingek keretében egyeztetéseket folyattunk és elemeztük a felmerülő kivitelezési hibákat, meglévő szabályozásokat.
Az ÉMI félévszázados történetében kiemelkedő korszakot jelent a hazai nukleáris létesítmények építészeti megvalósításában való részvétel. Ezeknél a létesítményeknél az átadása óta és az üzemeltetés teljes időszakában folyamatosan közreműködik, mégpedig az építményekre, épületszerkezetekre vonatkozó szakértői, állapotvizsgálati, tervellenőri, beruházás szuperellenőri tevékenységek elvégzésében.

Szakvélemények kiállításához szükséges kísérletek végrehajtása

A CNERIB intézetet szakmai támogatásunk során segítjük a szakértői elvek megismerésében, a műszeres vizsgálatok megtervezésében, értékelésében és a javaslatok szakszerű kidolgozásában magas- és mélyépítési területeken, valamint speciális tűzvédelmi kérdésekben. Emellett témák az anyag és szerkezeti hibák megállapítása, roncsolásos és roncsolás-mentes diagnosztikai technikák, hőfényképezés és ultrahangos vizsgálatok. Iránymutatást adunk a felelősségek megállapításához és a költségek viselése tekintetében. Szükség esetén a helyszíni vizsgálatokat laboratóriumi vizsgálatok egészítik ki.

Az ÉMI országos jelenlétét tovább erősíti a mobil laboratórium flotta, amelynek segítségével a szakértők gyorsan és hatékonyan tudják elvégezni a helyszíni vizsgálatokat bárhol az országban. A mobil laborautók állandó eszközökkel vannak felszerelve, amelyek támogatják a gyors és hatékony méréseket, vizsgálatokat az építéskivitelezési ellenőrzéseknél is.

A szakvélemények elkészítésénél és építésfelügyeleti munkák során a lakosság felé nyújtott segítség kerül előtérbe. Ennek jó apropóját jelenti az évente megrendezett Construma építőipari szakkiállítás. 2019-ben is nagy sikert aratott a mobil diagnosztikai bemutató, sokan érdeklődtek az ágyazati tömörség és teherbírás mérése, illetve a beton és fa szilárdság meghatározásának helyszíni vizsgálati módszerei iránt. Az itt szerzett tapasztalatokat, gyakorlati tudást osztjuk meg a CNERIB munkatársaival.

Az ÉMI tevékenységi körében továbbá kiemelten jelentkezik a diagnosztikai vizsgálatokra vonatkozó igény. Ezáltal a tervezési és megvalósíthatósági koncepció kialakítása során pontosabb költségvetés, költségbecslés készíthető a Beruházó számára. Segíti a rekonstrukció végleges kiviteli terveinek kialakítását. Csökkenthető annak az esélye, hogy építés közbeni rejtett hibákra, statikai állékonysági problémákra derüljön fény, így mérsékelhető a pótmunkák, akadályközlések volumene. Csökkenthető az építés közbeni esetleges utólagos áttervezésekből adódó költség növekedések és határidő csúszások.

Az ÉMI országos lefedettséggel, és a területen rendszeres és változatos volumenű munkák mentén nagy tapasztalattal rendelkezik. A meglévő eszközállomány és a munkatársak szakértelme mellett egy megbízás keretében nyílik lehetőség széleskörű akkreditált státuszú, valamint egyedi vizsgálatok elvégzésére, nincsen szükség szakáganként külön-külön szakértő alvállalkozó bevonására. Az ÉMI teljes körű helyszíni és laboratóriumi minőségvizsgálati feltárásokat, vizsgálatokat végez, valamint bonyolítói, tervellenőri, műszaki ellenőri tapasztalattal rendelkezik a rekonstrukciós létesítmények kivitelezésének területén, a tervezési koncepció kialakításától kísérve végig a beruházás teljes folyamatát. Restaurálási, műemlékvédelmi, építészeti, tűzvédelmi, munkavédelmi szakértők bevonása szükség esetén minden szakágra biztosított. Az épületdiagnosztika terén összegyűjtött tapasztalatainkat személyes egyeztetés és videókonferenciák által adjuk át a CNERIB munkatársainak.

CNERIB vezetőinek oktatása és továbbképzése

Az oktatás és képzés terén is az együttműködési megállapodásunk keretében kiemelt jelentőségű mindkét intézet számára a konferenciákon való részvétel és előadástartás az eddigi kutatások megismerése, közös területek meghatározása, valamint a publikációk együttes lehetőségének kialakítása szempontjából. A szakmai és tudományos együttműködés keretében kiemelt jelentőségű a közös továbbképzési programok szervezése, amiben nagy hangsúlyt kap a tűzvédelmet érintő algériai szabályozás előkészítése, számítási módszerek kidolgozása és alkalmazása, valamint a magyarországi szakértések gyakorlati tapasztalatinak átadása.


Gyakorlati és elméleti oktatás tananyagának egyeztetése a CNERIB vezetőségével Algírban

A nemzetközi Solar Decathlon Europe 2019 egyetemi innovációs házépítő verseny az ÉMI Ipari Parkjában került megrendezésre Szentendrén. A két intézet az együttműködés keretében nemcsak kapcsolatot teremtett algériai és magyar egyetemek között, hanem szakmailag is támogatta a közös csapat indulását. Az ÉMI-CNERIB közötti együttműködés magába foglalja a tudományos területen végzett tevékenységek előmozdítását is, így ebben nagy szerepet játszott az 1. International Conference on Engineering Solution for Sustainable Development Konferencia, ami az ÉMI Nonprofit Kft., a Miskolci Egyetem, az LCA Center, a Bay Zoltán Nonprofit Kft és a FIEK szervezésében 2019. október 3-4. között került megrendezésre. Kiemelt témakörök voltak a Körforgásos gazdaság és életciklus-megközelítések, az Okos gyártás és intelligens épületek, valamint az Innováció és hatékonyság.

A konferencián a CNERIB kutatói is részt vesznek, amely jó alkalmat biztosított a további szakmai egyeztetésekre és tudástranszfer tevékenységünk folytatására.

Kapcsolattartó

Ügyfélszolgálat
Telefon: +36 26 502 300
E-mail: info@emi.hu

Partnereink, támogatóink

Gazdaságfejlesztési Minisztérium Magyar Mérnöki Kamara Blaue Lagune ZAG ITB CIB UEAtc EOTA WFTAO Európai Hulladékcsökkentési Hét Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége ENBRI EGOLF ECTP Centre National de l’ingénierie de la Construction EPIC/CNIC Covenant of Mayors for Climate & Energy BorsodChem Szentendre Miskolci Egyetem Miniszterelnökség BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Magyar Mérnöki Kamara Blaue Lagune ZAG ITB CIB UEAtc EOTA WFTAO Európai Hulladékcsökkentési Hét Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége ENBRI EGOLF ECTP Centre National de l’ingénierie de la Construction EPIC/CNIC Covenant of Mayors for Climate & Energy BorsodChem Szentendre Miskolci Egyetem Miniszterelnökség BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdaságfejlesztési Minisztérium
Blaue Lagune ZAG ITB CIB UEAtc EOTA WFTAO Európai Hulladékcsökkentési Hét Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége ENBRI EGOLF ECTP Centre National de l’ingénierie de la Construction EPIC/CNIC Covenant of Mayors for Climate & Energy BorsodChem Szentendre Miskolci Egyetem Miniszterelnökség BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdaságfejlesztési Minisztérium Magyar Mérnöki Kamara
ZAG ITB CIB UEAtc EOTA WFTAO Európai Hulladékcsökkentési Hét Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége ENBRI EGOLF ECTP Centre National de l’ingénierie de la Construction EPIC/CNIC Covenant of Mayors for Climate & Energy BorsodChem Szentendre Miskolci Egyetem Miniszterelnökség BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdaságfejlesztési Minisztérium Magyar Mérnöki Kamara Blaue Lagune