Weboldalunk az Adatkezelési tájékoztatóban leírt, működéshez szükséges sütiket használ, melyet az oldal használatával Ön elfogad. Rendben
EN YT In FB
A kereső mezőbe kiadott engedély vagy tanúsítvány
számát lehet írni...
A kereső mezőbe kérelmező, gyártó vagy forgalmazó
nevét lehet írni...
Az ÉMI hazai és nemzetközi projektei
Oldalainkon folyamatosan frissítjük a pályázatokkal kapcsolatos információkat.
További információk...
A kereső mezőbe tetszőleges kifejezést, például pályázat
számát vagy keresett nyertes nevét, stb. lehet írni...
A kereső mezőbe tetszőleges kifejezést, például problémakört
vagy termék típust, jogszabályi hivatkozást, stb. lehet írni...

ÉMI Nonprofit Kft. közzétételi listája - Archív

a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendeletben meghatározottak szerint

Szervezeti, személyzeti adatok

Kapcsolat, szervezet, vezetők

   
1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített cégnév: ÉMI Nonprofit Kft.
Székhely: 2000 Szentendre, Dózsa György út 26.
Postacím: 2001 Szentendre, Pf. 180.
Telefon: +36 (1) 372 6111
Fax: +36 (1) 386 8794
E-mail: info@emi.hu
Honlap: http://www.emi.hu
2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Szervezeti felépítés
3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

dr. Henn Péter László – vezérigazgató

Nyiri Szabolcs – műszaki igazgató

Buday-Malik Adrienn – fejlesztési igazgató

Bálintné Szabó Veronika – műszaki szabályozási igazgató

Szűcs Erika – gazdasági vezető

dr. Horváth-Sulyok Annamária – jogi vezető és vezérigazgatói titkárság vezető

Holndonner Péter – operatív vezető

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend Mühlbert Kornél – üzletfejlesztési és folyamatirányítási központvezető
Telefon: +36 (1) 372 6111
Fax: +36 (1) 386 8794
E-mail: info@emi.hu
5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége ÉMI vonatkozásában nem releváns
6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai ÉMI vonatkozásában nem releváns
7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke ÉMI vonatkozásában nem releváns
8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai ÉMI vonatkozásában nem releváns
9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye ÉMI vonatkozásában nem releváns
10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve ÉMI vonatkozásában nem releváns
11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

A közhasznú működés felügyelete:

Adóellenőrzés – Nemzeti Adó és Vámhivatal
postacím: 1373 Budapest, Pf. 561,
e-mail: nav_kozpont@nav.gov.hu

Államháztartásból származó támogatás felhasználásának ellenőrzése:

Állami Számvevőszék
postacím: 1364 Budapest 4., Pf. 54,
e-mail: szamvevoszek@asz.hu

Közhasznú működés feletti törvényességi ellenőrzés:

Szentendrei Járási Ügyészség
postacím: 2000 Szentendre, Bajcsy-Zs. utca 1.,
e-mail: szentendre@mku.hu

Tulajdonosi joggyakorló szerv:

Miniszterelnökség
Stratégiai Ügyekért Felelős Államtitkárság
Postai cím: 1357 Budapest, Pf. 6.
Telefon: +36 (1) 795 5000
Telefax: +36 (1) 795 0381
E-mail: titkarsag@me.gov.hu
Honlap: http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg

Tevékenyégre, működésre vonatkozó adatok

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

   
A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Jogi háttér

Szabályzatok

Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven Közérdekű adat az ÉMI Nonprofit Kft.-nél nem áll rendelkezésre.
A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása Közérdekű adat az ÉMI Nonprofit Kft.-nél nem áll rendelkezésre.
   

A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Közérdekű adat az ÉMI Nonprofit Kft.-nél nem áll rendelkezésre.

Közszolgáltatások

Közérdekű adat az ÉMI Nonprofit Kft.-nél nem áll rendelkezésre.

A szerv nyilvántartásai

Közérdekű adat az ÉMI Nonprofit Kft.-nél nem áll rendelkezésre.

Nyilvános kiadványok

Közérdekű adat az ÉMI Nonprofit Kft.-nél nem áll rendelkezésre.

Döntéshozatal, ülések

Közérdekű adat az ÉMI Nonprofit Kft.-nél nem áll rendelkezésre.

A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Közérdekű adat az ÉMI Nonprofit Kft.-nél nem áll rendelkezésre.

Pályázatok

Közérdekű adat az ÉMI Nonprofit Kft.-nél nem áll rendelkezésre.

Közérdekű adatok igénylése

   
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje Szabályzatok
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve Értékesítési Iroda - Ügyfélszolgálati Csoport
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége Értékesítési Iroda - Ügyfélszolgálati Csoport
2000 Szentendre, Dózsa György út 26.
Postacím: 2001 Szentendre, Pf. 180.
Tel.: +36-1-372-6111
Fax: +36-1-386-8794
Email: info@emi.hu
Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve Rátkainé Suski Hella, ügyfélszolgálati munkatárs
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai http://kozadat.hu/kereso/
A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek Közérdekű adat az ÉMI Nonprofit Kft.-nél nem áll rendelkezésre.
Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél Közérdekű adat az ÉMI Nonprofit Kft.-nél nem áll rendelkezésre.

Közzétételi listák

Közérdekű adat az ÉMI Nonprofit Kft.-nél nem áll rendelkezésre.

Gazdálkodási adatok

A működés törvényessége, ellenőrzések

Közérdekű adat az ÉMI Nonprofit Kft.-nél nem áll rendelkezésre.

Költségvetések, beszámolók

   
A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései Közérdekű adat az ÉMI Nonprofit Kft.-nél nem áll rendelkezésre.
A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói Gazdálkodási adatok
A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói Közérdekű adat az ÉMI Nonprofit Kft.-nél nem áll rendelkezésre.
A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok Gazdálkodási adatok
A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege Gazdálkodási adatok
Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve Gazdálkodási adatok
A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve Közérdekű adat az ÉMI Nonprofit Kft.-nél nem áll rendelkezésre.
A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja Közérdekű adat az ÉMI Nonprofit Kft.-nél nem áll rendelkezésre.
A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege Közérdekű adat az ÉMI Nonprofit Kft.-nél nem áll rendelkezésre.
A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye Közérdekű adat az ÉMI Nonprofit Kft.-nél nem áll rendelkezésre.
Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására vonatkozó szerződések. Szerződések
A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) Közérdekű adat az ÉMI Nonprofit Kft.-nél nem áll rendelkezésre.
A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei Közérdekű adat az ÉMI Nonprofit Kft.-nél nem áll rendelkezésre.
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések PIME'S projekt
Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről Közbeszerzési információk

 

Kapcsolódó oldalunk

Kapcsolattartó

Ügyfélszolgálat
Telefon: +36 26 502 300
E-mail: info@emi.hu

Kapcsolódó oldalunk

Partnereink, támogatóink

Gazdaságfejlesztési Minisztérium Magyar Mérnöki Kamara Blaue Lagune ZAG ITB CIB UEAtc EOTA WFTAO Európai Hulladékcsökkentési Hét Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége ENBRI EGOLF ECTP Centre National de l’ingénierie de la Construction EPIC/CNIC Covenant of Mayors for Climate & Energy BorsodChem Szentendre Miskolci Egyetem Miniszterelnökség BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Magyar Mérnöki Kamara Blaue Lagune ZAG ITB CIB UEAtc EOTA WFTAO Európai Hulladékcsökkentési Hét Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége ENBRI EGOLF ECTP Centre National de l’ingénierie de la Construction EPIC/CNIC Covenant of Mayors for Climate & Energy BorsodChem Szentendre Miskolci Egyetem Miniszterelnökség BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdaságfejlesztési Minisztérium
Blaue Lagune ZAG ITB CIB UEAtc EOTA WFTAO Európai Hulladékcsökkentési Hét Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége ENBRI EGOLF ECTP Centre National de l’ingénierie de la Construction EPIC/CNIC Covenant of Mayors for Climate & Energy BorsodChem Szentendre Miskolci Egyetem Miniszterelnökség BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdaságfejlesztési Minisztérium Magyar Mérnöki Kamara
ZAG ITB CIB UEAtc EOTA WFTAO Európai Hulladékcsökkentési Hét Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége ENBRI EGOLF ECTP Centre National de l’ingénierie de la Construction EPIC/CNIC Covenant of Mayors for Climate & Energy BorsodChem Szentendre Miskolci Egyetem Miniszterelnökség BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdaságfejlesztési Minisztérium Magyar Mérnöki Kamara Blaue Lagune