Weboldalunk az Adatkezelési tájékoztatóban leírt, működéshez szükséges sütiket használ, melyet az oldal használatával Ön elfogad. Rendben
EN
A kereső mezőbe kiadott engedély vagy tanúsítvány
számát lehet írni...
A kereső mezőbe kérelmező, gyártó vagy forgalmazó
nevét lehet írni...
Az ÉMI hazai és nemzetközi projektei
Oldalainkon folyamatosan frissítjük a pályázatokkal kapcsolatos információkat.
További információk...
A kereső mezőbe tetszőleges kifejezést, például pályázat
számát vagy keresett nyertes nevét, stb. lehet írni...
A kereső mezőbe tetszőleges kifejezést, például problémakört
vagy termék típust, jogszabályi hivatkozást, stb. lehet írni...

Létesítménydiagnosztika - a kihasználatlan előnyök

A létesítménydiagnosztikai vizsgálatok alapvető célja az, hogy a létesítmény kezelője, tulajdonosa, az adott feladatához megfelelő szintű információt kapjon a létesítmény egészéről, annak meghatározó szerkezeti részeiről, vagy az épület funkcióját biztosító berendezéseiről.

A diagnosztikai vizsgálatok szintjét és mélységét meghatározza, hogy milyen jellegű döntés előkészítése szükséges.

1.) Mi a létesítménydiagnosztika?

A létesítménydiagnosztika a költséghatékony megvalósítás és az építési idő meghatározásának első lépése, a létesítmények állapotára vonatkozó, vizsgálatokon alapuló információszerzés (adatgyűjtés).

Rekonstrukciós munkák előkészítésekor a tervezést megelőző megvalósíthatósági tanulmányhoz nyújt segítséget a projekttervezés, a kivitelezés és a beruházói árképzés területén. A tartószerkezet-, és építész tervezőknek ad alapvető információkat a tervezési koncepciók kialakítására - a teherbírás és az állékonyság meghatározásával - az esetleges áttervezés, funkcióváltás, használhatóság tekintetében. Műemléki létesítmény esetén rejtett örökségvédelmi értékek feltárását is elősegíti a restaurációs munkák tervezését illetően. Speciális esete az épület-/építménydiagnosztika, mely során meglévő építmények szerkezeti azonosítása és állapotfelmérése a feladat.

A létesítménydiagnosztika segíti az építményfenntartás (karbantartás, felújítás, hibaelhárítás) során szükséges döntések előkészítését is. A meglévő, működő létesítmények esetén a teljesítményellenőrzésnek, működésszabályozási és optimalizálási javaslatok megfogalmazásának az alapja. Alkalmas a hibásan, vagy elégtelenül működő rendszerelemek kiszűrésére, valamint a jövőben esetlegesen kialakuló hibák forrásainak azonosítására, melyek az épületek üzemeltetői számára hasznosak.

Kijelenthető, hogy a létesítménydiagnosztika egy épület folyamatos működése és felújítási projektjei során az összes szereplőnek (Tulajdonos, Beruházó, Bonyolító, Ingatlankezelő, Üzemeltető, Műszaki Ellenőr, Kivitelező, Tervező, Szakértő) a munkáját segíti a költséghatékony döntések meghozatalában, valamint a mérnökök számára tiszta, átlátható képet ad az épület aktuális állapotáról.

2.) Mikor szükséges a létesítménydiagnosztika?

Rekonstrukciós, állagmegóvó és felújítási munkákat megelőzően:

 • minden esetben, mert jelentős forrásmegtakarítás érhető el úgy, hogy a mérnöki tervezési bizonytalanság csökken és közben a minőség színvonala emelkedik.

Építmények felújítása, átalakítása előtt az alábbi esetekben:

 • funkcióváltás (pl. lakószinten üzletek kialakítása, irodából könyvtár stb.)
 • bővítés (emeletráépítés, tetőtér utólagos beépítése, melléépítés)
 • energetikai korszerűsítés (hőszigetelés, napelemes rendszer telepítése, stb.)
 • használati érték növelés (nem teherhordó szerkezeteket érintő belső átalakítás)
 • teherhordó szerkezeteket érintő átalakítás (utólagos nyílás kialakítása falban, födémben)

Építmények állapotának vizsgálata során:

 • értékesítés / vásárlás előtt (értékbecslés)
 • átalakítási, fejlesztési lehetőségek előkészítése
 • állagmegóváshoz szükséges intézkedések megalapozása
 • élet- és balesetveszélyes állapot megítélése
 • állapot rendszeres felülvizsgálata (időben romló anyagok, környezeti viszonyok miatt)

Építmény / építményrész meghibásodása esetén:

 • hibák kiterjedésének feltérképezése
 • hibák okainak feltárása

Rekonstrukció előtt álló épületek, építmények esetén melyhez nem áll rendelkezésre megalapozott tartalmú tervdokumentáció elengedhetetlen a diagnosztikai vizsgálat, melyet célszerű – költséghatékonyság miatt - a tervezés, valamint a beruházás megkezdése előtt elvégezni.

Új építés esetén az átadás-átvételi eljárás során, vagy egy már működő épületben a garanciális idő letelte előtt a tervezett teljesítményértékek felülvizsgálatához feltétlenül szükséges a létesítménydiagnosztika elvégzése.

3.) Milyen hátrányoktól mentesülhetünk egy időben elkészített diagnosztikai szakértéssel?

A beruházási érték esetében, nem tervezett többlet ráfordításokat: időt, pénzt, energiát takaríthatunk meg. A hosszabb kivitelezési idő növeli a beruházás költségét.

A diagnosztika alapján nyert információk segítségével időben fény derülhet a rejtett szerkezeti hibákra, a beépített anyagok minőségére, valamint pontos képet kapunk az épület jelenlegi tartószerkezeti és épületszerkezeti állapotáról. Az építés közben előbukkanó rejtett, vagy nem ismert szerkezeti hibák/eltérések akár az épület koncepcionális újratervezését is igényelhetik, ami jelentős növekedést okoz a kivitelezési időben és költségekben.

4.) Milyen előnyök származnak abból, ha készül létesítménydiagnosztika?

A tervezési és megvalósíthatósági koncepció kialakítása során pontosabb költségvetés, költségbecslés készíthető a Beruházó számára. Segíti a rekonstrukció végleges kiviteli terveinek kialakítását. Csökkenthető annak az esélye, hogy építés közbeni rejtett hibákra, statikai állékonysági problémákra derüljön fény, így mérsékelhető a pótmunkák, akadályközlések volumene. Redukálhatóak az építés közbeni esetleges utólagos áttervezésekből adódó költség növekedések és határidő csúszások.

5.) Miért az ÉMI-t válasszuk létesítménydiagnosztikai szakértés elkészítésére?

Közel 60 év teljes körű mérnöki tudásának és tapasztalatának adatbázisa áll rendelkezésünkre tartószerkezeti, épületszerkezeti, tűzvédelmi és épületgépészeti területen.

Az ÉMI országos lefedettséggel, és a területen rendszeres és változatos volumenű munkák mentén nagy tapasztalattal rendelkezik. A meglévő eszközállomány és a munkatársak szakértelme mellett egy megbízás keretében nyílik lehetőség széleskörű akkreditált státuszú, valamint egyedi vizsgálatok elvégzésére, nincsen szükség szakáganként külön-külön szakértő alvállalkozó bevonására. Az ÉMI teljes körű helyszíni és laboratóriumi minőségvizsgálati feltárásokat, vizsgálatokat végez, valamint bonyolítói, tervellenőri, műszaki ellenőri tapasztalattal rendelkezik a rekonstrukciós létesítmények kivitelezésének területén, a tervezési koncepció kialakításától kísérve végig a beruházás teljes folyamatát. Restaurálási, műemlékvédelmi, építészeti, tűzvédelmi, munkavédelmi szakértők bevonása szükség esetén minden szakágra biztosított.

6.)     ÉMI referenciák a létesítménydiagnosztika területén.
             
Rekonstrukciós, felújítási munkák:

 • Budai Palota Déli összekötő szárny (Országos Széchenyi Könyvtár- Budapesti Történeti Múzeum összekötő szárny)
 • Ybl támfal Budai várnegyed rekonstrukciós munkálatai
 • Várbazár épületegyüttes rekonstrukciós munkálatai
 • Nagykovácsi Teleki-Tisza Kastély rekonstrukciós munkái
 • Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes rekonstrukciós munkálatai
 • SOTE - Kútvölgyi Klinikai Tömb bauxitbeton és egyéb tartószerkezeteinek állapotáról roncsolásos és roncsolásmentes vizsgálatok
 • Volt BÁV székház épület teljes diagnosztikai felmérése műemléki, restaurációs építéstörténeti kutatással
 • ÉMI központi laboratóriumi csarnok rekonstrukciós munkálatai

Új építésű épületek átfogó felülvizsgálata:

 • Vision Tower irodaház teljeskörű létesítménydiagnosztikai munkái
 • Nordic Light Officies irodaház teljeskörű létesítménydiagnosztikai munkái
 • Advance Tower irodaház teljeskörű létesítménydiagnosztikai munkái

Kapcsolattartó

Balai Barnabás
Projektvezető
E-mail: ajanlat@emi.hu

Partnereink

Centre National de l’ingénierie de la Construction EPIC/CNIC Lechner Tudásközpont Covenant of Mayors for Climate & Energy BorsodChem Szentendre Miskolci Egyetem Miniszterelnökség Széchenyi 2020 Pályázóknak Klímapolitika BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Lechner Tudásközpont Covenant of Mayors for Climate & Energy BorsodChem Szentendre Miskolci Egyetem Miniszterelnökség Széchenyi 2020 Pályázóknak Klímapolitika BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Centre National de l’ingénierie de la Construction EPIC/CNIC
Covenant of Mayors for Climate & Energy BorsodChem Szentendre Miskolci Egyetem Miniszterelnökség Széchenyi 2020 Pályázóknak Klímapolitika BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Centre National de l’ingénierie de la Construction EPIC/CNIC Lechner Tudásközpont

Hírlevél

Feliratkozás hírlevélre

Copyright © 2012-2023 ÉMI