Weboldalunk az Adatkezelési tájékoztatóban leírt, működéshez szükséges sütiket használ, melyet az oldal használatával Ön elfogad. Rendben
EN YT In FB
A kereső mezőbe kiadott engedély vagy tanúsítvány
számát lehet írni...
A kereső mezőbe kérelmező, gyártó vagy forgalmazó
nevét lehet írni...
Az ÉMI hazai és nemzetközi projektei
Oldalainkon folyamatosan frissítjük a pályázatokkal kapcsolatos információkat.
További információk...
A kereső mezőbe tetszőleges kifejezést, például pályázat
számát vagy keresett nyertes nevét, stb. lehet írni...
A kereső mezőbe tetszőleges kifejezést, például problémakört
vagy termék típust, jogszabályi hivatkozást, stb. lehet írni...

Létesítménydiagnosztika - a kihasználatlan előnyök

A létesítménydiagnosztikai vizsgálatok alapvető célja az, hogy a létesítmény kezelője, tulajdonosa, az adott feladatához megfelelő szintű információt kapjon a létesítmény egészéről, annak meghatározó szerkezeti részeiről, vagy az épület funkcióját biztosító berendezéseiről.

A diagnosztikai vizsgálatok szintjét és mélységét meghatározza, hogy milyen jellegű döntés előkészítése szükséges.

1.) Mi a létesítménydiagnosztika?

A létesítménydiagnosztika a költséghatékony megvalósítás és az építési idő meghatározásának első lépése, a létesítmények állapotára vonatkozó, vizsgálatokon alapuló információszerzés (adatgyűjtés).

Rekonstrukciós munkák előkészítésekor a tervezést megelőző megvalósíthatósági tanulmányhoz nyújt segítséget a projekttervezés, a kivitelezés és a beruházói árképzés területén. A tartószerkezet-, és építész tervezőknek ad alapvető információkat a tervezési koncepciók kialakítására - a teherbírás és az állékonyság meghatározásával - az esetleges áttervezés, funkcióváltás, használhatóság tekintetében. Műemléki létesítmény esetén rejtett örökségvédelmi értékek feltárását is elősegíti a restaurációs munkák tervezését illetően. Speciális esete az épület-/építménydiagnosztika, mely során meglévő építmények szerkezeti azonosítása és állapotfelmérése a feladat.

A létesítménydiagnosztika segíti az építményfenntartás (karbantartás, felújítás, hibaelhárítás) során szükséges döntések előkészítését is. A meglévő, működő létesítmények esetén a teljesítményellenőrzésnek, működésszabályozási és optimalizálási javaslatok megfogalmazásának az alapja. Alkalmas a hibásan, vagy elégtelenül működő rendszerelemek kiszűrésére, valamint a jövőben esetlegesen kialakuló hibák forrásainak azonosítására, melyek az épületek üzemeltetői számára hasznosak.

Kijelenthető, hogy a létesítménydiagnosztika egy épület folyamatos működése és felújítási projektjei során az összes szereplőnek (Tulajdonos, Beruházó, Bonyolító, Ingatlankezelő, Üzemeltető, Műszaki Ellenőr, Kivitelező, Tervező, Szakértő) a munkáját segíti a költséghatékony döntések meghozatalában, valamint a mérnökök számára tiszta, átlátható képet ad az épület aktuális állapotáról.

2.) Mikor szükséges a létesítménydiagnosztika?

Rekonstrukciós, állagmegóvó és felújítási munkákat megelőzően:

 • minden esetben, mert jelentős forrásmegtakarítás érhető el úgy, hogy a mérnöki tervezési bizonytalanság csökken és közben a minőség színvonala emelkedik.

Építmények felújítása, átalakítása előtt az alábbi esetekben:

 • funkcióváltás (pl. lakószinten üzletek kialakítása, irodából könyvtár stb.)
 • bővítés (emeletráépítés, tetőtér utólagos beépítése, melléépítés)
 • energetikai korszerűsítés (hőszigetelés, napelemes rendszer telepítése, stb.)
 • használati érték növelés (nem teherhordó szerkezeteket érintő belső átalakítás)
 • teherhordó szerkezeteket érintő átalakítás (utólagos nyílás kialakítása falban, födémben)

Építmények állapotának vizsgálata során:

 • értékesítés / vásárlás előtt (értékbecslés)
 • átalakítási, fejlesztési lehetőségek előkészítése
 • állagmegóváshoz szükséges intézkedések megalapozása
 • élet- és balesetveszélyes állapot megítélése
 • állapot rendszeres felülvizsgálata (időben romló anyagok, környezeti viszonyok miatt)

Építmény / építményrész meghibásodása esetén:

 • hibák kiterjedésének feltérképezése
 • hibák okainak feltárása

Rekonstrukció előtt álló épületek, építmények esetén melyhez nem áll rendelkezésre megalapozott tartalmú tervdokumentáció elengedhetetlen a diagnosztikai vizsgálat, melyet célszerű – költséghatékonyság miatt - a tervezés, valamint a beruházás megkezdése előtt elvégezni.

Új építés esetén az átadás-átvételi eljárás során, vagy egy már működő épületben a garanciális idő letelte előtt a tervezett teljesítményértékek felülvizsgálatához feltétlenül szükséges a létesítménydiagnosztika elvégzése.

3.) Milyen hátrányoktól mentesülhetünk egy időben elkészített diagnosztikai szakértéssel?

A beruházási érték esetében, nem tervezett többlet ráfordításokat: időt, pénzt, energiát takaríthatunk meg. A hosszabb kivitelezési idő növeli a beruházás költségét.

A diagnosztika alapján nyert információk segítségével időben fény derülhet a rejtett szerkezeti hibákra, a beépített anyagok minőségére, valamint pontos képet kapunk az épület jelenlegi tartószerkezeti és épületszerkezeti állapotáról. Az építés közben előbukkanó rejtett, vagy nem ismert szerkezeti hibák/eltérések akár az épület koncepcionális újratervezését is igényelhetik, ami jelentős növekedést okoz a kivitelezési időben és költségekben.

4.) Milyen előnyök származnak abból, ha készül létesítménydiagnosztika?

A tervezési és megvalósíthatósági koncepció kialakítása során pontosabb költségvetés, költségbecslés készíthető a Beruházó számára. Segíti a rekonstrukció végleges kiviteli terveinek kialakítását. Csökkenthető annak az esélye, hogy építés közbeni rejtett hibákra, statikai állékonysági problémákra derüljön fény, így mérsékelhető a pótmunkák, akadályközlések volumene. Redukálhatóak az építés közbeni esetleges utólagos áttervezésekből adódó költség növekedések és határidő csúszások.

5.) Miért az ÉMI-t válasszuk létesítménydiagnosztikai szakértés elkészítésére?

Közel 60 év teljes körű mérnöki tudásának és tapasztalatának adatbázisa áll rendelkezésünkre tartószerkezeti, épületszerkezeti, tűzvédelmi és épületgépészeti területen.

Az ÉMI országos lefedettséggel, és a területen rendszeres és változatos volumenű munkák mentén nagy tapasztalattal rendelkezik. A meglévő eszközállomány és a munkatársak szakértelme mellett egy megbízás keretében nyílik lehetőség széleskörű akkreditált státuszú, valamint egyedi vizsgálatok elvégzésére, nincsen szükség szakáganként külön-külön szakértő alvállalkozó bevonására. Az ÉMI teljes körű helyszíni és laboratóriumi minőségvizsgálati feltárásokat, vizsgálatokat végez, valamint bonyolítói, tervellenőri, műszaki ellenőri tapasztalattal rendelkezik a rekonstrukciós létesítmények kivitelezésének területén, a tervezési koncepció kialakításától kísérve végig a beruházás teljes folyamatát. Restaurálási, műemlékvédelmi, építészeti, tűzvédelmi, munkavédelmi szakértők bevonása szükség esetén minden szakágra biztosított.

6.)     ÉMI referenciák a létesítménydiagnosztika területén.
             
Rekonstrukciós, felújítási munkák:

 • Budai Palota Déli összekötő szárny (Országos Széchenyi Könyvtár- Budapesti Történeti Múzeum összekötő szárny)
 • Ybl támfal Budai várnegyed rekonstrukciós munkálatai
 • Várbazár épületegyüttes rekonstrukciós munkálatai
 • Nagykovácsi Teleki-Tisza Kastély rekonstrukciós munkái
 • Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes rekonstrukciós munkálatai
 • SOTE - Kútvölgyi Klinikai Tömb bauxitbeton és egyéb tartószerkezeteinek állapotáról roncsolásos és roncsolásmentes vizsgálatok
 • Volt BÁV székház épület teljes diagnosztikai felmérése műemléki, restaurációs építéstörténeti kutatással
 • ÉMI központi laboratóriumi csarnok rekonstrukciós munkálatai

Új építésű épületek átfogó felülvizsgálata:

 • Vision Tower irodaház teljeskörű létesítménydiagnosztikai munkái
 • Nordic Light Officies irodaház teljeskörű létesítménydiagnosztikai munkái
 • Advance Tower irodaház teljeskörű létesítménydiagnosztikai munkái

Kapcsolattartó

Balai Barnabás
Projektvezető
E-mail: ajanlat@emi.hu

Partnereink, támogatóink

Gazdaságfejlesztési Minisztérium Magyar Mérnöki Kamara Blaue Lagune ZAG ITB CIB UEAtc EOTA WFTAO Európai Hulladékcsökkentési Hét Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége ENBRI EGOLF ECTP Centre National de l’ingénierie de la Construction EPIC/CNIC Covenant of Mayors for Climate & Energy BorsodChem Szentendre Miskolci Egyetem Miniszterelnökség BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Magyar Mérnöki Kamara Blaue Lagune ZAG ITB CIB UEAtc EOTA WFTAO Európai Hulladékcsökkentési Hét Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége ENBRI EGOLF ECTP Centre National de l’ingénierie de la Construction EPIC/CNIC Covenant of Mayors for Climate & Energy BorsodChem Szentendre Miskolci Egyetem Miniszterelnökség BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdaságfejlesztési Minisztérium
Blaue Lagune ZAG ITB CIB UEAtc EOTA WFTAO Európai Hulladékcsökkentési Hét Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége ENBRI EGOLF ECTP Centre National de l’ingénierie de la Construction EPIC/CNIC Covenant of Mayors for Climate & Energy BorsodChem Szentendre Miskolci Egyetem Miniszterelnökség BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdaságfejlesztési Minisztérium Magyar Mérnöki Kamara
ZAG ITB CIB UEAtc EOTA WFTAO Európai Hulladékcsökkentési Hét Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége ENBRI EGOLF ECTP Centre National de l’ingénierie de la Construction EPIC/CNIC Covenant of Mayors for Climate & Energy BorsodChem Szentendre Miskolci Egyetem Miniszterelnökség BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdaságfejlesztési Minisztérium Magyar Mérnöki Kamara Blaue Lagune