Weboldalunk az Adatkezelési tájékoztatóban leírt, működéshez szükséges sütiket használ, melyet az oldal használatával Ön elfogad. Rendben
EN YT In FB
A kereső mezőbe kiadott engedély vagy tanúsítvány
számát lehet írni...
A kereső mezőbe kérelmező, gyártó vagy forgalmazó
nevét lehet írni...
Az ÉMI hazai és nemzetközi projektei
Oldalainkon folyamatosan frissítjük a pályázatokkal kapcsolatos információkat.
További információk...
A kereső mezőbe tetszőleges kifejezést, például pályázat
számát vagy keresett nyertes nevét, stb. lehet írni...
A kereső mezőbe tetszőleges kifejezést, például problémakört
vagy termék típust, jogszabályi hivatkozást, stb. lehet írni...

Energiahatékonyság megvalósítása Európa szerte - PIMES Nemzetközi Konferencia

Az ÉMI Nonprofit Kft. “Energiahatékonyság megvalósítása Európa szerte – PIMES Nemzetközi Konferencia” elnevezésű kreditpontos rendezvénye 2013. november 21-én került megrendezésre.

A konferenciával az volt a célunk, hogy:

  • elősegítsük az energia-hatékony, fenntartható projektek megvalósulását, ill. rávilágítsunk a későbbi értékelési/ monitoring munkája fontosságára,
  • információt adjunk a hazai PIME’S projektről,
  • jó példaként mutassuk be más CONCERTO projektek tapasztalatait.

Helyszín

2013.11.21. Szentendre, ÉMI Tudásközpont (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)  

A konferencián való részvétel kreditpontos volt: MÉK 3 pont (2013/320), MMK 1,5 pont (12/2013/0024)

Program

Abban az esetben, ha az előadó hozzájárult az előadása anyagának közzétételéhez, azokat itt tudja letölteni.

9.00 - 9.15 Megnyitó:
Dr. Sárközi Károly, ÉMI, vezérigazgató
Dr. Dietz Ferenc, Szentendre, polgármester

9.15 - 9.45

Energiahatékonyság és a megújuló energia építészeti szempontból: kihívások és megoldások: Prof. Becker Gábor, Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Kar, dékán

A mai kor építészetének jelentős kihívása az energiatudatos építés elemeinek integrációja, alkotó módon való alkalmazása. A téli-nyári hővédelem építészetileg igényes megoldása, a fenntarthatósági indikátorok ismerete és tervezésben való figyelembe vétele, a bioklimatikus tervezés alapelveinek alkalmazása speciális felkészültséget igényel, melynek elsajátítása nagyon fontos.

9.45 - 10.15

Energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások a HORIZON 2020 programban: Dr. Lorencz Kinga, főtanácsadó, nemzeti kapcsolattartó, Nemzeti Innovációs Hivatal

Az EU egyik legsikeresebb energetikai programja a CONCERTO kezdeményezés, mely az egyedi épületek szintjéről a közösségi szintre való lépést szorgalmazza. A CONCERTO program folytatásaként a „smart cities and communities” program, (amelynek már szintén több felhívása volt), tovább bővíti a beavatkozás területét közlekedési, szociális és társadalmi kérdések megoldási igényével.  Az EU fenntarthatóan kíván foglalkozni a témával és az új kiírásokon való indulásra buzdít.

Letöltés


10.15 - 10.40

Nemzeti Épületenergetikai Stratégia: Hízó Ferenc, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, klímapolitikai és zöld gazdaság helyettes államtitkár

Magyarország saját elhatározása mellett EU tagságból származó kötelezettségeink is vannak az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások növekvő használatának területén. A nemzeti épületenergiai stratégia széles körű szakértői munkára és felmérésre támaszkodva újszerű megközelítést is alkalmaz az épületek tipológiájának, a követelmények meghatározásának és a makrogazdasági hatások elemzésének területén.

Kávé szünet

11.00 - 11.20

PIMES as a CONCERTO project - an overwiew: Iver Jan Leren, PIMES projekt koordinátora, Rogeland tartomány, Norvégia

A PIMES projekt a CONCERTO program harmadik felhívásán nyert támogatást három nemzet három közösségének demonstrációs jellegű fejlesztésére. A norvég, spanyol és magyar partnerek német szakértők segítségével a 6 éves projektben az energiahatékonysági módszerek gyakorlati alkalmazhatóságát, innovatív megoldások integrálását, fenntarthatósági szempontokat előtérbe helyező tervezési és megvalósítási feladatot végeznek el, és monitorozzák az kitűzött teljesítmény elérését.


11.20 - 11.40

Prefabricated Energy Efficient building and refurbisment in DALE community/NO: Andrus Koresaar, vezető tervező, KOKO építésziroda, Észtország

A norvég közösség egy fjord partján fekszik, a fejlesztés meglevő épületegyüttes felújításából illetve új lakóházak építéséből áll. A helyi védettségű épület homlokzatának megtartása adottság volt, mely kihívást az építész igen színvonalas megoldással biztosította. A koncepció kiemelt része az új lakóépületek előregyártása, melyet Észtországban terveznek elvégezni.


11.40 - 12.00

Bioclimatic design at the new social housing building and refurbisment of the old blokk houses in Vitoria/Gasteiz /ES,Bask Country: Elena Mendez Bertolo, építész kutató, Acciona, Spanyolország

A spanyol projektrész központi eleme egy bio-klimatikus tervezéssel kialakított többszintes új lakóépület egyedi homlokzati megoldással és homlokzaton elhelyezett szoláris elemekkel. A felújítások során a gazdaságosság és a teljesítmény helyes arányára törekedtek a tervezők.

Letöltés


12.00 - 12.20

Bioklimatikus tervezésű új irodaépület és felújított lakó-, oktatási és iroda épületek Szentendrén: Dr. Károly Matolcsy, tudásközpont igazgató, PIMES helyi koordinátor, ÉMI Nonprofit Kft.

A szentendrei projekt elemekben lakó, iroda és oktatási épületek felújítása, valamint az ÉMI saját területén egy új irodaépület megvalósítása készül. Központi elem a szoláris elemek kiemelése, a magas arányban újrahasznosított hőszigetelés alkalmazása, a nyári hővédelem innovatív elemekkel való megoldása. A megoldásokat zöld tető és zöld homlokzat alkalmazása színesíti.

Letöltés


12.20 - 12.40

Épület bejárás az elkészült új irodaépületben és a megújuló energiát hasznosító energiaközpontban Szentendrén: Frey Lajos, project manager, ÉMI Nonprofit Kft.

Az új irodaépület (tudásközpont), mely a konferencia helyszínéül is szolgál számos innovatív és esztétikailag is igényes megoldást tartalmaz: döntött üvegezés, klímahomlokzat, textil szezonális árnyékolás, függőleges tengelyű mobil árnyékolás, szerkezetbe épített és paneles mennyezetfűtés, stb. Az energia ellátás is nemzetközileg is egyedi: szennyvíz hőjére telepített hőszivattyú rendszer, melynek elektromos áram szükségletét biogázból és napelemből nyerve megújuló forrásból biztosítjuk.
A megtekintés során a szakemberek a felmerülő kérdésekre készségesen válaszolnak.

Ebédszünet

13.30 - 13.50

The energy concept of Dale community: Svend Erik Haavik, PIMES helyi kooordinátor, Dale Eiendomsutvikling, Norvégia

A norvég projektben központi energiatermelése hőszivattyú segítségével történik, melynek hőforrása a szomszédos fjord vize. A hőszivattyúhoz szükséges áramot részlegesen a lakóházakon elhelyezett napelemek segítségével termelt áram biztosítja.

Letöltés


13.50 - 14.10

The microgrid concept in Vitoria-Gasteiz: Elena Turienzo, Tecnalia, Spanyolország

A spanyol projektben nagléptékű napkollektor mező készül, melynek nyáron fel nem használt nyereségét szezonális tárolóban gyűjtik. A hő és a elektromos energia termelőit és fogyasztóit egy mikrogrid rendszer kapcsolja össze, mely optimalizálja a működést.


14.10 - 14.30

Napelem és biomassza alapú kapcsolt energiatermelés Szentendrén: László György, energetikai szakértő, Meteor Kft.

A projekt keretében Szentendrén az energiaellátás a kapcsolt termelésre épül. Ebben szerepet kapnak a lakóépületeken elhelyezett hibrid napelem-napkollektorok, a szenyvíz biogázának felhasználására gázmotor rendszer került kialakításra, míg a Városi szolgáltató területén faapríték alapú, fa elgázosításon alapuló kapcsolt energiatermelés folyik. Az új irodaépület alacsony hőmérsékletű hűtését-fűtését  a szenyvíz hőjét hasznosító hőszivattyú rendszer biztosítja.

Letöltés


14.30 - 14.50

GEOCOM CONCERTO projekt Mórahalmon: Pásztor József, Mórahalom, városi projekt manager

A projekt keretében Mórahalmon a már meg lévő geotermikus kaszkád rendszer hatékonyságának növelése illetve a különböző megújuló energiák integrációja zajlott. A termálvíz magas metán tartalmát leválasztják és kisméretű CHP erőművekben hő- és energiatermelésre használják. A 400kW-os hőszivattyú a kaszkád rendszer utolsó állomásaként a visszasajtolás előtt hasznosítja a termálvíz maradék hőjét a környező középületek fűtésére. A helyi iskola és óvoda pazarló gázbojlereit lecserélték miután rákötötték az épületeket a geotermikus távhő rendszerre, kiegészítésül külső hőszigetelést és a tetőre napkollektorokat kapott mindkét épület. A belváros közvilágítása LED-es világító testekkel lesz megoldva, melyek energiaellátását napelemek biztosítják majd.

Letöltés

Kávé szünet

15.10 - 15.30

GEOCOM CONCERTO projekt Galántán (Szlovákia): Bergendi Tamás, Galánta, városi projekt manager

Galántán a 30 éve üzemelő geotermikus alapokon nyugvó távhőszolgáltatás kibővítése volt a projekt fő célja. Ennek keretében új építésű épületeket kapcsoltak rá a rendszerre, melyek között önkormányzati bérházak illetve idősek otthona is található. A környék panelépületei közül 3 db egyenként 55 lakásos társasház kapott külső hőszigetelést és napelemeket a közös helységek energiaigényének fedezésére. Egy helyi iskolán teljes ablakcserét hajtottak végre és a tetőn napelemeket állítottak üzembe. Az érintett épületek kivétel nélkül a geotermikus távfűtési rendszerre vannak kapcsolva.

Letöltés


15.30 - 15.50

A Staccato projekt hatása nagyméretű panel épületek fejlesztésére Óbudán – az első CONCERTO közösség Magyarországon: Puskás Péter, Óbuda, alpolgármester

A Staccato projekt keretében Óbuda egy tízszintes, közel 900 lakásos panelépület energiatudatos felújítását készítette el napkollektoros melegvíz-termelő rendszer létesítésével. Azóta számos hasonló felújítás történt a kerületben, ami a projekt fenntarthatóságát támasztja alá. A pénzügyi fedezetet az Európai Uniós támogatás mellett a hazai Panelprogram támogatása és a kerület által nyújtott kedvezményes kamatozású hitel biztosította.

15.50 – 17.00

Round table Forum – Energy efficiency and renewable energy in cities: the future challenges and opportunities:
Dr. Ferenc Dietz, mayor of Szentendre/HU; Balázs Bús, mayor of Óbuda/HU (felkérés alatt); Zoltán Nógrádi, mayor of Mórahalom/HU; Ladislav Maťašovský, mayor of Galanta/SK; Iver Jan Leren, Rogeland County/NO; Iñaki Arriba, Vitoria-Gasteiz/ES; Géza Matuz, deputy CEO of ÉMI/HU; Mario Dionisio, technical officer, DG ENER/EU.

Mind a CONCERTO, mind a „Smart cities and communities” projektek sikere döntően a városvezetés elkötelezettségén, hozzáértésén, az együttműködés kialakításán múlik. A projekteknél jelentkező műszaki és nem műszaki kérdések megoldása, a különböző szereplők összehangolása fontos feladat, a projektek jó tapasztalatai a részint a város további életét is meghatározza, részint a követő városokat is hasonló kezdeményezésekre buzdítja.

Fotók

Partnereink, támogatóink

Gazdaságfejlesztési Minisztérium Magyar Mérnöki Kamara Blaue Lagune ZAG ITB CIB UEAtc EOTA WFTAO Európai Hulladékcsökkentési Hét Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége ENBRI EGOLF ECTP Centre National de l’ingénierie de la Construction EPIC/CNIC Covenant of Mayors for Climate & Energy BorsodChem Szentendre Miskolci Egyetem Miniszterelnökség BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Magyar Mérnöki Kamara Blaue Lagune ZAG ITB CIB UEAtc EOTA WFTAO Európai Hulladékcsökkentési Hét Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége ENBRI EGOLF ECTP Centre National de l’ingénierie de la Construction EPIC/CNIC Covenant of Mayors for Climate & Energy BorsodChem Szentendre Miskolci Egyetem Miniszterelnökség BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdaságfejlesztési Minisztérium
Blaue Lagune ZAG ITB CIB UEAtc EOTA WFTAO Európai Hulladékcsökkentési Hét Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége ENBRI EGOLF ECTP Centre National de l’ingénierie de la Construction EPIC/CNIC Covenant of Mayors for Climate & Energy BorsodChem Szentendre Miskolci Egyetem Miniszterelnökség BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdaságfejlesztési Minisztérium Magyar Mérnöki Kamara
ZAG ITB CIB UEAtc EOTA WFTAO Európai Hulladékcsökkentési Hét Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége ENBRI EGOLF ECTP Centre National de l’ingénierie de la Construction EPIC/CNIC Covenant of Mayors for Climate & Energy BorsodChem Szentendre Miskolci Egyetem Miniszterelnökség BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdaságfejlesztési Minisztérium Magyar Mérnöki Kamara Blaue Lagune