Bemutatás

Az ÉMI Nonprofit Kft. az elsőfokú építésfelügyeleti hatóság közfeladatainak ellátásában működik közre a jogszabályban meghatározott keretek között úgy, mint a hatóságot segítő, szakértelemmel rendelkező szervezet.

Az elsőfokú építésfelügyeleti hatósággal tartandó közös hatósági ellenőrzések során – akár nagy, akár családi házas építkezésekről van szó – az ÉMI feladata elsősorban az építményekre, építési termékek (anyagok, szerkezetek), módszerek és eljárások minőségi követelményeire és alkalmazására vonatkozó jogszabályok, szabványok és engedélyek ellenőrzése, diagnosztikai helyszíni vizsgálatokkal a szerkezetek kialakításának vagy állapotának vizsgálata, valamint a beépítésre kerülő építési termékek teljesítménynyilatkozatai meglétének és azok valódiságának ellenőrzése.

Az ÉMI Nonprofit Kft. Szentendrén létesített Központi Anyag- és Szerkezetvizsgáló Laboratóriuma és Tűzvédelmi Vizsgáló Laboratóriuma, Kelet-magyarországi Anyagvizsgáló Kirendeltsége (Debrecen, Miskolc), valamint Nyugat-magyarországi Anyagvizsgáló Kirendeltsége (Győr, Veszprém, Pécs) alkalmas az építőiparhoz kapcsolódó, széleskörű szakági laboratóriumi és helyszíni ellenőrzést igénylő feladatok elvégzésére. Magyarországon az ÉMI rendelkezik a legtöbb építési termékekre vonatkozó akkreditált vizsgálati eljárással. Az ellenőrzések alkalmával, az építés helyszínére az ÉMI szakemberei felszerelt vizsgáló mobil-laboratóriummal érkeznek, amely alkalmas teljes körű mintavételre. A kirendeltségeinek, valamint a mobil-labor autó flottájának köszönhetően az ÉMI az egész országban képes ellátni szakértői tevékenységét.

A hatályos szabványok, az adott építési termékekre vonatkozó alkalmazástechnológiai útmutatókat alapul véve és munkavégzésünk során szerzett tapasztalatainkat felhasználva készítettük el szakmai anyagainkat, amelyek mindazon információt megadnak építetőknek (Családoknak) ami egy szakszerűen kivételezendő épület esetébeni is szükségesek az elvárt minőség eléréséhez. Ennek érdekében hoztuk létre az EMILI online lakossági információs, tájékoztató adatbázisát.

Lakossági információs tevékenységünket annak érdekében folytatjuk, hogy hasznos és használható tudnivalókkal lássa el az építkezni, felújítani készülőket, támogatva ezzel a minőségi lakossági építkezéseket. Az ún. EMILI füzeteket, valamint a családi házak építésének minőségi ellenőrzéséhez készített segédletet honlapunkon, a www.emili.hu oldalon ingyenesen tesszük elérhetővé az érdeklődők számára.

 

Az egyes építési termékek tulajdonságainak ismerete mellett célszerű sorra venni mielőtt belekezdünk a munkálatokba, hogy egy építkezés során milyen szereplőket kell, vagy szükséges bevonnunk.

Családi ház építésének szereplői

1. Építtető
Meghatározza, hogy mit szeretne, igények megfogalmazása.
Az építtető az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdéséhez és folytatásához
szükséges engedélyek jogosultja.2. Tervező
Tervezés folyamata: tervezési szerződés kötése, tervezési program meghatározása, koncepcióterv készítése, koncepció véglegesítése, engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, közművek
felkutatása és közműigények megadása, szükséges engedélyek megszerzése3. Vállalkozó kivitelező
Az építőipari kivitelezési tevékenységet üzletszerű gazdasági tevékenységként végző vállalkozó.
Kivitelezés folyamata: munkaterület átadása, kivitelezés, munkaterület visszavétele az épület készre jelentése elektronikus teljesítésigazolás után, használatbavételi engedély vagy tudomásulvétel megkérése.4. A kivitelezés folyamatát segítő szakemberek kiválasztása, igény esetén; műszaki ellenőr, beruházás bonyolító, tervezői művezető.

Tervezői művezető: A tervező az általa készített kivitelezési dokumentációval kapcsolatban tervezői művezetést végezhet, a 300 m2 alatti egy lakásos építmény esetében jogszabály által előírt kötelezettsége. A tervező a tervezői művezetési feladatok mellett műszaki ellenőri feladatokat is elláthat, ha arra jogosultsággal rendelkezik

Az építési tevékenység során alkalmazott legfontosabb jogszabályokkal is jó, ha tisztában vagyunk, ha építkezésbe kezdünk:

  • 1997. évi LXXVIII. törvény Az épített környezet alakításáról és védelméről
  • 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
  • 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről

 

Tájékoztató felhívás a honlapról: Az emili.hu egy tájékoztató oldal, melyen az építkezésekhez, felújításokhoz találnak hasznos információkat. Az ÉMI nem jogosult fogyasztóvédelmi ügyekben eljárni, intézkedni, vagy felvilágosítást nyújtani!