Weboldalunk az Adatkezelési tájékoztatóban leírt, működéshez szükséges sütiket használ, melyet az oldal használatával Ön elfogad. Rendben
EN
A kereső mezőbe kiadott engedély vagy tanúsítvány
számát lehet írni...
A kereső mezőbe kérelmező, gyártó vagy forgalmazó
nevét lehet írni...
Az ÉMI hazai és nemzetközi projektei
Oldalainkon folyamatosan frissítjük a pályázatokkal kapcsolatos információkat.
További információk...
A kereső mezőbe tetszőleges kifejezést, például pályázat
számát vagy keresett nyertes nevét, stb. lehet írni...
A kereső mezőbe tetszőleges kifejezést, például problémakört
vagy termék típust, jogszabályi hivatkozást, stb. lehet írni...

Építési termékek jogszabály változása

Az ÉMI Nonprofit Kft. Tanúsítási Irodája nevében szeretnénk felhívni a figyelmét, illetve segítséget nyújtani a hamarosan – 2013.07.01-től – érvénybelépő jogszabályváltozás kapcsán szükséges tudni- és tennivalókhoz.

Az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőségigazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003. (I. 25.) BM - GKM - KvVM együttes rendelet 2013.07.01-én érvényét veszti és helyébe lép az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU RENDELETE (2011. március 9.) az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (CPR).

A fenti jogszabályváltozás egyik lényeges eleme, hogy a megfelelőségigazolás fogalomkörét, vagyis a termékre vonatkozó műszaki specifikáció követelményeinek való megfelelőség igazolását felváltja az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése fogalomkör.

Az építési termékek gyártóinak meg kell határozniuk és a forgalomba hozatalkor deklarálniuk kell a termékek alapvető termékjellemzőikre vonatkozó teljesítményét, amely összevethető egy adott építmény esetén a tervező által előírt követelményekkel, figyelembe véve a tagállami előírásokat is.

Az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló ún. rendszerek lényegében a korábbi megfelelőségigazolási módozatokat takarják. Változások előfordulnak, például a korábbi (2) módozat megszűnt és az első típusvizsgálatot a terméktípus meghatározása váltja fel, melynek keretében a vizsgálaton kívül típusszámítás, szabványokban szereplő táblázatos értékek vagy a termék leíró dokumentációjának használata is lehetséges.
Az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszerek keretében a gyártóknak és a bejelentett szerveknek lényegében ugyanazon feladatokat kell elvégezniük, mint a korábbiakban (ld. a mellékelt tájékoztatót!).

A különbség és egyben a gyártók jelenlegi legfontosabb tudnivalója, hogy a forgalmazáskor a termék mellé adott Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozatot 2013.07.01-től az ún. Teljesítménynyilatkozat váltja fel.

A Teljesítménynyilatkozat a 305/2011/EU RENDELETE átmeneti rendelkezései szerint (66. cikk) kiállítható a 2013.07.01 előtt kiadott megfelelőségi tanúsítvány, üzemi gyártásellenőrzési tanúsítvány, illetve első típusvizsgálati jegyzőkönyv alapján, vagyis a korábbiakban jogszerűen forgalomba hozott építési termékek az új rendeletnek megfelelő terméknek tekintendők.

A Teljesítménynyilatkozat tartalmát/formáját a 305/2011/EU RENDELETE III. melléklete egy az egyben tartalmazza, kérjük, hogy e szerint készítsék el a saját nyilatkozataikat!

  • A nyilatkozatot terméktípusonként célszerű elkészíteni, mert egyértelműen meg kell adni a terméktípus azonosítóját, a felhasználási területet, a vonatkozó műszaki előírást, a gyártó azonosítását.
  • Az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszert, ami lehet (1), (1+), (2+), (3) vagy (4).
  • A bejelentett szerv nevét, azonosítóját, amely terméktanúsítást (1), (1+) esetekben / üzemi gyártásellenőrzés tanúsítást (2+), illetve terméktípus meghatározást (3) végzett és az annak megfelelő dokumentumot adta ki.
  • A nyilatkozatban megadandó a termék teljesítménye a vonatkozó műszaki előírásban meghatározott alapvető jellemzők tekintetében a felhasználási terület függvényében szintekkel (számérték), osztályokkal, illetve leírással.

A teljesítménynyilatkozat kiadása kizárólag a gyártó feladata és felelőssége, melyet aláírással is igazol.

Érvényes: 2013.07.01 00.00-tól

Partnereink

Innovációs és Technológiai Minisztérium Centre National de l’ingénierie de la Construction EPIC/CNIC Lechner Tudásközpont Covenant of Mayors for Climate & Energy BorsodChem Szentendre Miskolci Egyetem Miniszterelnökség Széchenyi 2020 Pályázóknak Klímapolitika BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Centre National de l’ingénierie de la Construction EPIC/CNIC Lechner Tudásközpont Covenant of Mayors for Climate & Energy BorsodChem Szentendre Miskolci Egyetem Miniszterelnökség Széchenyi 2020 Pályázóknak Klímapolitika BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Innovációs és Technológiai Minisztérium
Lechner Tudásközpont Covenant of Mayors for Climate & Energy BorsodChem Szentendre Miskolci Egyetem Miniszterelnökség Széchenyi 2020 Pályázóknak Klímapolitika BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Innovációs és Technológiai Minisztérium Centre National de l’ingénierie de la Construction EPIC/CNIC

Hírlevél

Feliratkozás hírlevélre

Copyright © 2012-2022 ÉMI